Evidence based medicine is een niet meer weg te denken houvast voor artsen in zowel de public als in de occupational health. De vraag blijft: in hoeverre kan de wetenschap de complexiteit van de werkelijkheid benaderen? En wat verstaan we eigenlijk onder effectiviteit?