Dit rapport beschrijft in hoeverre jouw website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. In de managementsamenvatting vind je een terugkoppeling aan van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan.