Voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden om te ontdekken waar leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten en andere schoolmedewerkers behoefte aan hebben bij het kiezen van een thema in stap 1 van de Gezonde School-aanpak.