Samenvatting van de jaarrapportage Gezonde School 2019.