In deze infographic zie je de resultaten van de vragenlijst aan het panel Gezonde School van oktober 2017.