Voor je ligt de ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Volksgezondheid, Welzijn en Sport . De Onderwijsagenda is bedoeld voor het primair onderwijs (po primair onderwijs (primair onderwijs)),voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)).