Voor je ligt de ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Volksgezondheid, Welzijn en Sport . De Onderwijsagenda is bedoeld voor het primair onderwijs (po primair onderwijs (primair onderwijs )),voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs )), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )).

Gerelateerde onderwerpen