Voor je ligt de ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Volksgezondheid, Welzijn en Sport . De Onderwijsagenda is bedoeld voor het primair onderwijs (po primair onderwijs ),voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs ), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs ).