Op 4 februari 2020 organiseerde GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  Gemeentelijke gezondheidsdienst   Haaglanden een leerkring over Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School. Ruim 24 gemeenteambtenaren van 9 gemeenten in de regio Haaglanden gingen naar huis met meer kennis en inspiratie over dit onderwerp, waarbij de Gezonde School-aanpak centraal staat.  In dit document leest u het verslag van de leerkring.