Op 4 februari 2020 organiseerde  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke gezondheidsdienst Haaglanden een leerkring over Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School. Ruim 24 gemeenteambtenaren van 9 gemeenten in de regio Haaglanden gingen naar huis met meer kennis en inspiratie over dit onderwerp, waarbij de Gezonde School-aanpak centraal staat.  In dit document lees je het verslag van de leerkring.