‘Er gebeurt al veel op het gebied van gezondheidsbevordering in ons land, maar er is grote behoefte aan samenhang. Op die weg worden nu belangrijke stappen gezet', vertelt Mariken Leurs (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) in dit document.