In de Handreiking Signaleren lees je hoe jeĀ signalen rond het welbevinden van leerlingen in het vo herkent en hoe je daarmee kunt omgaan.