In de Handreiking Signaleren lees je hoe je signalen rond het welbevinden van leerlingen in het vo herkent en hoe je daarmee kunt omgaan.