Ook komen tot een breed sport aanbod naast het reguliere aanbod op school? En werkt u daarbij samen met organisaties uit de buurt? Gebruik dit stappenplan van SG Were Di uit Valkenswaard.