Wat doet uw school al op het gebied van een gezonde leefstijl? En waar liggen nog kansen? De Gezonde School-matrix biedt overzicht. Aan de hand van de gezondheidsthema's beschrijft u per pijler van de Gezonde School-aanpak (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) wat uw school al doet. Blijven vakken leeg? Dan weet u aan welk gezondheidsthema of pijler u verder kunt werken. De Gezonde School-matrix kunt u gebruiken bij stap 1, 3 en 6 van de Gezonde School-aanpak.