In Gezonde School is een evaluatie onmisbaar voor een planmatige en structurele aanpak. Evalueren geeft inzicht in het verloop en geeft ook een indicatie of de inzet op gezondheid effect heeft.