Het stappenplan van de Gezonde School-aanpak helpt je bij het werken aan Gezonde School. Door per stap op te schrijven wat bevindingen zijn en wat je wilt gaan doen, maak je een plan van aanpak. Een plan geeft houvast. Het laat zien waarom de school bepaalde dingen gaat doen. Je gebruikt dit stappenplan bij stap 4 van de Gezonde School-aanpak. 

 

(versie 2 oktober 2020)