Het stappenplan van de Gezonde School-aanpak helpt u bij het werken aan Gezonde School. Door per stap op te schrijven wat bevindingen zijn en wat u wilt gaan doen, maakt u een plan van aanpak. Een plan geeft houvast. Het laat zien waarom de school bepaalde dingen gaat doen. U gebruikt dit stappenplan bij stap 4 van de Gezonde School-aanpak. 

 

(versie 2 oktober 2020)