In deze factsheet beschrijven Trimbos-instituut en Pharos hoe het psychisch welbevinden van leerlingen op school kan worden bevorderd. Aan de hand van de laatste stand van zaken uit de nationale en internationale literatuur wordt besproken wat wel en wat niet werkt.