Foto: Lisa Muller

“Het werken aan een gezonde leefstijl gaat eigenlijk vanzelf. Dat komt doordat je als Gezonde School bewust met allerlei deelonderwerpen bezig bent. Inmiddels zit Gezonde School zo verweven in het DNA van onze organisatie, dat het ook weinig ‘extra’ werk met zich meebrengt”, vertelt Janette Kuipers, directeur van OBS De Hasselbraam in Heerhugowaard. De basisschool is intussen bezig met het behalen van zijn vierde themacertificaat van Gezonde School.

Kanjertraining

“Welbevinden in een school krijg je niet zomaar. Daar moet je iets voor doen”, weet Janette Kuipers. “Kinderen die goed in hun vel zitten, komen beter tot leren. In 2011 besloten we daarom met Kanjertraining te starten. Dat hebben we volledig gecertificeerd aangepakt. Want wij doen geen dingen ‘omdat het ons wel leuk lijkt’. Dat geldt ook voor ons vignet Gezonde School. Het is een langetermijninvestering.”

 

“Ik ervaar in vergelijking met vijf jaar terug echt een beter pedagogisch klimaat. En de kinderen ook

 

 

Beter pedagogisch klimaat

Halfjaarlijkse vragenlijsten uitzetten onder leerlingen en tussendoor gesprekken met hen aangaan, levert De Hasselbraam veel op. “Ik ervaar in vergelijking met vijf jaar terug echt een beter pedagogisch klimaat. En de kinderen ook, dat lees ik terug in de analyses van de halfjaarlijkse vragenlijsten. Vooral op het gebied van sociale veiligheid hebben we een flinke winst behaald. Door te werken met de halfjaarlijkse vragenlijsten blijft het onderwerp Gezonde School ook leven bij iedereen.” Daarnaast zorgt het volgens Janette voor duidelijkheid. “Zowel bij kinderen, ouders als leerkrachten. Iedereen kent onze werkwijze en daardoor is het ‘gewoon’. De kinderen mopperen alleen dat perenschillen niet lekker zijn, of dat ze wel weer eens banaan willen eten.”

Een gezonde leefstijl

Naast een kleine tijdsinvestering, steekt Janette vooral geld in het thema Bewegen en sport. “We maken voor een klein bedrag naschoolse sportactiviteiten toegankelijk, want bewegen is een speerpunt. Maar als we geen Gezonde School waren zouden we dat ook doen. Dus de kosten maak je niet door een verbintenis met de Gezonde School. Voor Voeding krijgen we fruit via het programma EU Europese unie (Europese unie)-Schoolfruit, een erkende Gezonde School-activiteit. En ik heb subsidie aangevraagd en gekregen voor een Gezonde School-adviseur toen we dat themacertificaat gingen aanvragen. Ik wilde graag weten hoe ik ouders mee kon krijgen.”

 

De samenwerking met een kindercoach vind ik heel waardevol

 

Welbevinden

“Voor het thema Welbevinden vind ik de samenwerking met een kindercoach heel waardevol. Je biedt kinderen de ruimte iets te bespreken wat ze liever niet met hun juf of meester bepraten. Tot voor kort hadden we zo’n coach, maar die kunnen we nu niet meer vanuit de formatie betalen. Het zou mooi zijn als we dat vanuit NPO-gelden kunnen financieren.”

Grenzen stellen

Grote hobbels zijn Janette en haar team de afgelopen zes jaar niet tegengekomen bij het behalen van de themacertificaten. “Wel vond ik dat bij het aanvragen van het themacertificaat Voeding pietluttig werd gedaan. Kinderen die de hele week fruit eten, mogen van mij als ze jarig zijn best een snoepje trakteren. Nou, dat werd best een dingetje. Maar verder is Gezonde School zijn nooit een opgave geweest. We vinden het waardevol om dit mee te geven aan onze kinderen.”

Tips van Janette

 

  1. Probeer het gewoon. Met het themacertificaat Welbevinden is iedereen binnen en buiten de school zich bewust dat mentaal welbevinden heel belangrijk is. Het biedt duidelijkheid en werkt preventief, bijvoorbeeld om pestgedrag te voorkomen.
  2. Vraag advies: hoe pak je het aan, hoe ga je om met vragen van ouders en verzorgers?
  3. Laat overal zien dat uw school een Gezonde School is: onderaan de mail, op briefpapier en alle andere externe uitingen. Wees er trots op en draag dat uit. Dat spreekt ook nieuwe ouders en verzorgers aan.
  4. Kies een Gezonde School-coördinator. Dat houdt de school scherp en zorgt voor een vast aanspreekpunt voor het team, de ouders en verzorgers en de directie.
  5. Kies eerst voor de thema’s die in het schoolbeleid passen en haalbaar zijn.

Foto: Lisa Muller

Foto: Lisa Muller