Decoratieve foto van twee rennende leerlingen

Je leven lang genoeg bewegen en sporten: dat begint al op de basisschool, met goed en voldoende bewegingsonderwijs. Waarom het belangrijk is om leerlingen meer en beter te laten bewegen. Kenniscentrum Sport en Bewegen geeft in het artikel Nut en meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs vijf argumenten.

1. Het is goed voor de gezondheid van leerlingen

Voldoende sporten en bewegen heeft positieve effecten op de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen, blijkt uit wetenschappelijk bewijs. Zo hebben kinderen minder kans op depressieve symptomen, heeft hun botkwaliteit er baat bij en verbetert hun insulinegevoeligheid. Door duurtraining verbetert hun fitheid. Voor meer spierkracht werkt krachttraining goed. Nog een voordeel: kinderen blijven beter op gewicht als ze veel bewegen. En leerlingen met een gezond gewicht zitten lekkerder in hun vel en verzuimen minder dan leerlingen met overgewicht.

2. De cognitieve ontwikkeling is erbij gebaat

Bewegen en sport draagt bij aan een goede cognitieve ontwikkeling van de hersenen op jonge leeftijd. Bewegen heeft ook andere effecten op het cognitieve vermogen van leerlingen. Wil je de aandacht van leerlingen vasthouden, dan kun je bijvoorbeeld een kort beweegmoment inlassen; hierna hebben ze hun aandacht er meer bij. Als scholen leerlingen structureel langdurig en regelmatig laten bewegen, kan dit ook leiden tot betere rekenvaardigheden. Wil je leerlingen meer laten bewegen? Kijk dan eens hoe je de schooldag dynamischer kan maken, bijvoorbeeld door de fysieke en sociale schoolomgeving erop in richten.

Aan de slag met jouw leerlingen

Bewegen is goed, maar méér bewegen is beter. Wil je leerlingen meer laten bewegen en sporten? Lees dan eens wat je daarvoor kunt doen:

primair onderwijs

speciaal onderwijs

3. Leerlingen doen sociale vaardigheden op

Door bewegen en sporten leren leerlingen ook omgaan met eigen gevoelens. Denk aan omgaan met teleurstellingen en successen, reageren op gevoelens van anderen en leren samenwerken. Ook heeft beweging een positief effect op het zelfbeeld, wat helpt bij het voorkomen van angst en depressiviteit. Sociale vaardigheden kunnen er ook een boost van krijgen. Leerlingen krijgen namelijk meer sociale interacties door sport- en beweegactiviteiten en ze hebben kunnen zich meer onderdeel van de groep voelen.

4. Goede motorische vaardigheden zijn belangrijk voor gezonde leefstijl

Goede motorische vaardigheden leggen de basis voor een actieve leefstijl. Fysiek actief leven helpt leerlingen om fitter te zijn, nu en later. De grootste ontwikkeling van motorische vaardigheden vindt plaats tot en met een jaar of acht, maar loopt door tot na de basisschoolleeftijd. Voor het ontwikkelen van de motorische vaardigheden is het nodig om voldoende en gevarieerd te bewegen. Hierbij is uitdaging en variatie in de beweegomgeving belangrijk. Wil je weten wanneer jouw leerlingen voldoende bewegen? Kijk dan naar de beweegrichtlijnen.

5. Het heeft een positief effect op het mentale welbevinden

Bewegen en sporten doet het mentale welbevinden goed. Je voelt je er meer tevreden en gelukkiger door dan wanneer je niet aan bewegen of sporten doet – dat geldt ook voor leerlingen. Ook kan bewegen en sporten zorgen voor plezier en gezelligheid. Waardoor deze positieve effecten komen? Denk aan psychologische factoren, zoals ontspanning, het ervaren van succes en sociale interactie. Ook fysiologische mechanismen spelen een rol, denk maar een de endorfine die worden aangemaakt; ze zorgen voor pijnonderdrukking en een gevoel van geluk en euforie.

Lees het volledige artikel Nut en meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs op Allesoversport.nl.

Meer bewegen

Voldoende bewegen draagt bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid van leerlingen. De school is een omgeving waar veel kansen liggen, omdat kinderen er een groot deel van hun dag doorbrengen. Bewegen is goed, maar méér bewegen is beter. Of dat ten koste gaat van schoolprestaties? Uit onderzoek blijkt juist dat extra bewegen op school kan helpen bij het verbeteren van de concentratie, de rekenvaardigheid en het gedrag van leerlingen.  Dus, aan de slag met bewegen en sport? Lees dan eens de tips voor het primair onderwijs of speciaal onderwijs.

Decoratieve foto van twee leerlingen op een klimtoestel op het schoolplein

Dit artikel is geschreven op basis van de informatie op Allesoversport.nl en in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen en KVLO.

Over Kenniscentrum Sport & Bewegen

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseert en ondersteunt het professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen. Het kenniscentrum Sport & Bewegen is kennispartner van Gezonde School.