Het Al Iman in Almere heeft in 2020 als eerste basisschool in Flevoland het themacertificaat Fysieke veiligheid behaald. Gezonde School-coördinator Samira Sbaa is blij met de ondersteuning vanuit Gezonde School en heeft de ambitie uitgesproken om de veiligste school van Nederland te worden.

De Islamitische basisschool heeft ruim 370 leerlingen. Met een team van bijna veertig bevlogen en gemotiveerde leerkrachten en medewerkers werken ze aan een gezondere leefomgeving. Zo zijn er een aantal jaar geleden kwaliteitsgroepen opgericht om gezamenlijk focusdoelen vast te stellen. Sbaa is betrokken bij de kwaliteitsgroep Actief burgerschap & Schoolklimaat en heeft de rollen op zich genomen als coördinator Actief Burgerschap én Coördinator Veiligheid. Toen Sbaa aan de slag ging als directieondersteuner op het Al Iman was Gezonde School voor haar nog onbekend terrein. Uiteindelijk is ze via de buurtsportcoach Emile in gesprek geraakt over Gezonde School. Door zich verder te verdiepen in Gezonde School is het eerste contact gelegd met de lokale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Die vervolgens het zetje heeft gegeven om te werken aan de Gezonde School-thema’s Fysieke veiligheid en Welbevinden.

“Veiligheid is de belangrijkste basis binnen het onderwijs. Als een leerling zich niet veilig voelt dan komt hij of zij ook niet tot leren en goed functioneren”, zo stelt Sbaa. De school heeft zichzelf de vraag gesteld ‘hoe word je überhaupt een veilige school’ en is vervolgens nagegaan wat er allemaal bij komt kijken. Het programma Gezonde School heeft het team verder geholpen door bewustwording van activiteiten die al werden uitgevoerd op dit thema en door steeds kritisch te kijken naar waar nog ruimte is voor verbetering. Het invullen van de vragenlijst om het themacertificaat Fysieke veiligheid in ontvangst te mogen nemen was voor Sbaa een mooi instrument om te toetsen of de school goed op weg was. “Fijn om op deze manier weer stil te staan bij onze drijfveren om structureel aan dit thema te werken.” Zo bleek dat de school al goed op weg is met sociale veiligheid en welbevinden. Zo is ook de ambitie uitgesproken om de veiligste school van Nederland te worden.

 

Hulp van de Gezonde School-adviseur

Nu Sbaa meer thuis is in hoe Gezonde School werkt en waar Gezonde School voor staat, grijpt ze graag terug op de ondersteuning van de Gezonde School-adviseur om verdere stappen te zetten. De afspraken rondom fysieke veiligheid zijn al vastgelegd in een veiligheidsbeleidsplan, al is het de bedoeling de Gezonde School-aanpak hierin op te nemen. Sbaa geeft aan zoekende te zijn hoe ze dit verder kunnen inzetten, waardoor ze graag aanklopt bij de Gezonde School-adviseur. “Om zo samen te kijken wat er al is gedaan op school en welke stappen we volgens de Gezonde School-aanpak nog kunnen maken, om daarna met voldoende kennis richting de kwaliteitsgroep te stappen om duiding te geven aan vervolgstappen. Onze focus ligt nu op hoe door te pakken op fysieke veiligheid en het aanvragen van het themacertificaat Welbevinden.”

 

Fysieke veiligheid waarborgen

Om fysieke veiligheid te waarborgen neemt de school jaarlijks vragenlijsten af rondom veiligheid en stelt op basis van de uitkomsten haar prioriteiten bij. Tijdens gymlessen staan leerkrachten aan het begin van elk schooljaar stil bij ‘veilig vallen’. Staat een warme en zonnige dag in de weersvoorspelling? Dan stuurt de Al Iman alle ouders een bericht om zonnebrand en/of lange mouwen mee te geven aan hun kind. Tijdens schooluren worden leerlingen gestimuleerd om voldoende water te drinken. Ook het gebouw en het schoolterrein worden jaarlijks onderworpen aan een veiligheidscheck door een externe partij.

Pestknop

Een activiteit waar Sbaa met veel trots over spreekt is het anti-pestprotocol. “Op het Al Iman willen we leerlingen meegeven dat er meerdere wegen zijn om te bewandelen om een probleem bespreekbaar te maken en een oplossing te vinden. Daarom presenteren we na elke vakantie het anti-pestprotocol.” Met het oog op dat wellicht niet elke leerling naar de eigen leerkracht of de vertrouwenspersoon durft te stappen, is er een pestknop geïntegreerd op de website. Sbaa vervult ook de rol van anti-pestcoördinator en pakt meldingen die binnenkomen op. “Ik start het gesprek met de leerling altijd met dat het heel knap is dat er een melding is gedaan. Maar ik probeer wel te achterhalen waarom de melding niet rechtstreeks bij een leerkracht is gedaan. Al met al ben ik heel blij dat wij onze leerlingen op deze manier kunnen helpen, zodat ze er niet zelf mee blijven rondlopen.”

 

Zet de leerling centraal

“Neem input mee van leerlingen. Want uiteindelijk doe je alles uit bestwil voor de leerlingen”, zo zegt Sbaa. De school heeft een leerlingenraad met leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en legt hier verschillende zaken aan voor, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Leerlingen van het Al Iman zijn erg blij dat er structurele aandacht is voor fysieke veiligheid, vooral leerlingen uit groep 8 spreken dit hardop uit. De school neemt ook jaarlijks de scan burgerschap af om te achterhalen waar op dat moment de voornaamste behoeften liggen bij leerlingen en waar het volgende leerjaar actief op kan worden ingezet. De focus wisselt elk jaar, maar met een duurzame aanpak krijgt elk onderdeel een vaste plek binnen het schooljaar.

Basisschool Al Iman