De conferentie is bedoeld voor iedereen in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein, die zich bezighoudt met ondersteuning en begeleiding van jongeren en kwetsbare groepen. Iedereen die zich wil inzetten voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen.

Bijvoorbeeld docenten in het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs), vso en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Maar ook gezondheidsbevorderaars, verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers. U bent allen van harte welkom.