Wat houdt dit project in? 

Sommige brugklasleerlingen worden begeleid door een vrijwilliger, ook wel een mentor of coach genoemd. Bijvoorbeeld van de organisatie School’sCool. Deze mentor komt thuis langs. De koppeling tussen leerling en mentor gebeurt vaak al in groep 8 en loopt door tot in de brugklas. In dit project "Focus op Gezondheid" leerden vrijwillige mentoren om met een HD camera filmbeelden te maken en te editen rond gezonde leefstijlmomenten in het leven van hun mentorleerling. De deelnemende mentoren volgden de training Focus op Gezondheid. Tijdens de training werden technische aspecten uitgelegd (hoe werkt een HD camera, editen etc). Aan de hand van het gemaakte beeldmateriaal was er een terugkomdag waar de gemaakte filmclips werden besproken. De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) werkte mee aan de training "Focus op gezondheid" en stelde communicatiematerialen aan vrijwillige mentoren beschikbaar om gezonde leefstijlgesprekken met hun mentorleeringen en hun ouders te kunnen voeren.

"Ik weet dat ik als mentor verschil kan maken, maar ik richtte mij altijd alleen op schoolprestaties en huiswerk. Nu heb ik meer oog voor de leefstijl van mijn leerling en probeer daar ook een positieve invloed te zijn."

- Quote mentor School'sCool Gouda 

 

Doelgroep

 • Brugklasleerlingen (12 -13 jarigen) die extra begeleiding krijgen van vrijwillige mentoren/coaches. De koppeling tussen leerling en mentor vindt vaak plaats in groep 8.
 • Dit project is ook toepasbaar bij leerlingen die het leuk vinden om een film te maken over elkaars leefstijl. 

 

Voor wie is dit project interessant? 

Spreekt het idee u aan om leerlingen samen met een leerkracht of vrijwilliger een filmclip te laten maken rond hun leefstijl? Dan is dit project zeker interessant. Ook leefstijlfactoren, denk bijvoorbeeld aan goede nachtrust of geen alcohol of drugs, beïnvloeden immers de leerprestaties. Door het maken van de filmbeelden en de discussies na afloop worden de leerlingen zich hiervan bewust.  

 

Materialen om te gebruiken

 

Hoe zijn ouders en leerlingen betrokken? 

De vrijwillige mentoren maakten samen met hun mentorleerling de filmbeelden. De ouders stemden in met het maken en vertonen van de filmclip. Ze waren trots op hun zoon of dochter die op een positieve manier in beeld kwam. Veel mentorleerlingen komen uit kwetsbare gezinnen en hebben vaak een migranten achtergrond.

 

Leerervaringen

De deelnemers aan de training hadden in eerste instantie enige moeite om situaties te bedenken die te maken hebben met gezonde leefstijl in hun mentor-leerling contact. Van oorsprong richten de vrijwillige mentoren zich namelijk vooral op leerprestaties en huiswerkbegeleiding ter voorkoming van schooluitval. De inleiding van de GGD/JGZ medewerkster bij de training gaf hen veel inspiratie, waardoor ze meer vertrouwd raakten met gezonde leefstijlfactoren die een rol spelen bij jonge pubers. Zoals evenwichtige voeding, geen gebruik van genotmiddelen, regelmatig bewegen, goede nachtrust en een gezond evenwicht in sociale media gebruik.  

 

Dit project ook op uw school?

 • Zoek contact met de School’sCool vestiging in uw regio, of een vergelijkbare organisatie waarbij vrijwilligers - vaak in groep 8 - worden gekoppeld aan brugklasleerlingen.
 • Bespreek het met de JGZ of GB contactpersoon bij de GGD: zij kunnen de mentoren/coaches helpen met materialen en advies en kunnen een rol spelen in de training.
 • Geef de training aan personen die samen met de leerlingen de filmpjes gaan maken. 
 • Houd rekening met de volgende tijdinvestering: 2 dagen voor Focus op Gezondheid training (film en editing training). En voor het maken van filmopnamen, bespreken en vertonen van de filmclips aan mentorleerlingen, ouders en andere partners (zoals de mentoren, JGZ/GGD). 

Tips

 • Betrek een deskundige rond gezondheidsbevordering (GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) die zorgt voor informatie en inspiratie. Tijdens de training, maar zeker ook na afloop. 
 • Voorzie in voldoende tijd voor het natraject om de filmclips optimaal te benutten. Zoek hierbij samenwerking met de GGD Gezonde School - adviseur/JGZ.
 • Een alternatieve toepassing: Uiteraard past dit idee ook binnen een themaweek “gezondheid”, aansluitend op reguliere lessen rond gezondheid, of welk ander project dan ook op uw school! Bespreek dit met uw Gezonde school/JGZ contactpersoon.

 

Betrokken partijen en hun rol

 • Centrum Media en Gezondheid (CMG): ontwikkeling en aanbieden training "Focus op Gezondheid". 
 • School’s cool Nederland: organisatie die vrijwilligers als mentor koppelt aan brugklasleerlingen. De koppeling gebeurt bij voorkeur in groep 8.  
 • GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Hollands Midden (afdeling JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)/Gezondheidsbevordering): Wees tijdens de training op mogelijkheden om de leefstijl bij leerlingen (en ouders) positief te beïnvloeden. Het ging over het roken van de waterpijp, verslaafdheid aan sociale media, cyberpesten en meer. Verder speelde de JGZ een rol in de analyse en nabespreking van de filmbeelden, reflecteerde op aanknopingspunten voor een gezonde leefstijl en bracht dit in tijdens een nabespreking voor de deelnemers, waarbij de gemaakte filmclips werden getoond. Ook leende de JGZ allerlei materialen uit aan de vrijwilligers. 

School die meedeed en contactpersoon

 • Federatie Brede School Gouda: een netwerkorganisatie die zich richt op Gouda en omstreken. Bij dit netwerk zijn alle (30) Goudse basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs aangesloten. De mentorleerlingen zaten op de scholen binnen het netwerk. De Federatie Brede School Gouda wil het project ook verbinden aan andere projecten rond leefstijl.

Meer informatie