Wat houdt dit project in?

Om leerlingen goed voor te bereiden op het contactmoment in groep 7 met de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) is de website Pubergezond.nl ontwikkeld. De website bevat diverse filmpjes rond een gezondheidsthema. Deze gezondheidsthema’s worden gelinkt aan het contactmoment. Er is ook een aparte pagina voor ouders met informatie over het Centrum Jeugd en Gezin. In de uitnodigingsbrief voor het contactmoment in groep 7 worden kinderen en ouders gewezen op de website en de film. 

Doelgroep

151123groepjekinderenmetPubergezond_nl255x165px
 • Groep 7.
 • De website Pubergezond.nl is ontwikkeld voor 8 tot 12-jarigen.

 

Voor wie is dit project interessant?

 • De leerkracht kan met deze middelen de kinderen beter voorbereiden op het contactmoment en klassikaal verdieping aanbrengen rond bepaalde thema’s. Hiervoor is een werkinstructie ontwikkeld.

 • Betrokkenen schoolgezondheidsbeleid: U bent betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid en ziet de meerwaarde van het zowel individueel als collectief kijken naar de gezondheid van leerlingen. Om zo ook op collectief niveau passende maatregelen te nemen en dit structureel op te pakken.

 

Materialen om te gebruiken

 • Werkinstructie voor leerkrachten (op te vragen bij contactpersoon van dit project werkzaam bij GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Hollands Midden, zie onderaan deze pagina).
 • Website Pubergezond.nl:  De website verbindt vier gezondheidsthema’s met het contactmoment. Er zijn vier themafilmpjes beschikbaar. Aan het eind van elk themafilmpje stelt de hoofdpersoon een vraag aan de klas (bijvoorbeeld ‘Voel jij je wel eens alleen?’). U kunt dit onderwerp vervolgens met de klas bespreken.
 • De film die op de website Pubergezond.nl staat: De film bereidt leerlingen vanuit hun perspectief voor op het contactmoment groep 7. Hoe verloopt bijvoorbeeld het contactmoment? Op elk gewenst moment kunt u deze filmp laten zien in de klas.

 

Hoe zijn ouders en leerlingen betrokken?

 • Tijdens het project dachten leerlingen mee bij de ontwikkeling van de film en website.
 • En een aantal leerlingen speelde mee in de film!
 • In de uitnodigingsbrief voor het contactmoment in groep 7 worden kinderen en ouders gewezen op de website en de film.
 • Op de website staat een aparte pagina voor ouders, met o.a. informatie over het CJG Centrum voor Jeugd en Gezin (www.opvoeden.nl) (Centrum voor Jeugd en Gezin (www.opvoeden.nl)).

 

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) ziet alle leerlingen individueel, maar kan ook een groepsbeeld creëren voor de klas. Komt pesten hier vaak voor? Hebben veel leerlingen risico op overgewicht? In overleg met de GGD Gezonde School-adviseur en de JGZ kunt u op basis van het groepsbeeld kiezen voor een passende collectieve klassikale aanpak rond een gezondheidsthema. Maak dit structureel via het schoolgezondheidsbeleid.

 

Dit project ook op uw school?

 • Voorbereiding:
  • Stem af met uw eigen JGZ contactpersoon. Gebruik de werkinstructie voor leerkrachten die vanuit dit project is ontwikkeld (aan te vragen bij GGD Hollands Midden).
 • Uitvoering:
  • Voordat het contactmoment in groep 7 plaatsvindt kunt u de film laten zien (Overleg eerst met uw JGZ-contactpersoon of de film een juist beeld schetst van het contactmoment groep 7 bij u op school)
  • Benut de website Pubergezond.nl en de filmpjes op deze website voor verdieping en bespreking in uw klas.
 • Natraject:
  • Bekijk in samenwerking met de JGZ en de Gezonde School-adviseur welke maatregelen passend zijn op basis van het groepsbeeld. Neem structurele maatregelen op in het schoolgezondheidsbeleid. Volg hierbij de onderdelen van de Gezonde School-aanpak.

 

Betrokken partijen en hun rol

De GGD/JGZ:
•    Ontwikkeling van de film, vier filmpjes rond gezondheidsthema’s en de website.
•    Uitvoeren van contactmoment groep 7.
•    Maken van een groepsbeeld voor de klas.

 

Contactpersoon voor meer informatie

 • GGD Hollands Midden: Anne-Maaike Reitzema via areitzema@ggdhm.nl.Scholen die meededen en contactpersonen
 • Basisschool de Zevensprong te Boskoop, Mw. J. Smit, directeur
 • Basisschool J.P Sweelinck te Alphen, Mw. H. van Loo, directeur
 • Basisschool De Rank te Alphen, Mw. J. Broer, directeur