Hoe stimuleer je kinderen op een speelse manier om water te drinken in plaats van een calorierijke drank? Steeds meer basisscholen in Nederland plaatsen een watertappunt op het schoolplein. Zo kunnen de kinderen tussen het ravotten door op een makkelijke en gezonde manier hun dorst lessen. 'Kinderen vinden het vooral heel leuk om bij een kraantje water te tappen', vertelt Nienke Heerius van JOGG Oosterhout. In de Brabantse gemeente plaatsen acht basisscholen binnenkort een watertappunt. De Subsidieregeling watertappunten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) wordt uitgevoerd door Gezonde School en JOGG en dekt het grootste deel van de kosten voor basisscholen en sinds kort ook voor het voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

Gezonde dorstlesser

Kindcentrum De Ontdekking is één van de Oosterhoutse scholen die de subsidie afgelopen winter heeft aangevraagd. De directie van het Kindcentrum is al volop bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld met een schooltuin waar de kinderen groenten en fruit verbouwen. Met de subsidie zou een derde tappunt bij de hoofdingang van de school komen, maar vanwege de coronamaatregelen is dit nog even uitgesteld tot na de zomer. Verder zijn alle aangevraagde watertappunten in Oosterhout geplaatst. De tappunten die bij speelterreinen staan worden volgens Nienke goed gebruikt.

De watertappunten passen goed bij de visie van het Kindcentrum. 'Met het watertappunt maken we het makkelijk voor de kinderen om tijdens het buitenspelen water te drinken, maar we verplichten ze nergens toe', vertelt directeur Lydia Schuurbiers. Nienke van JOGG sluit zich daarbij aan. 'Het heeft geen zin om de ongezonde pakjes drinken te verbieden. Een wijzende vinger helpt niet om kinderen te stimuleren om meer water te drinken. Met het watertappunt laten we kinderen een leuke manier ervaren dat water een gezonde dorstlesser is', legt ze uit. Op De Ontdekking ziet Lydia een positieve ontwikkeling en zijn ook de reacties positief: 'Het begint bij de jongste kinderen. Peuters hebben hun fruitmoment rond het watertappunt. Zelfs kinderen die thuis zeggen geen water te lusten, drinken bij ons een bekertje mee'.

Duizend watertappunten

Dankzij de subsidieregeling plaatsen de komende twee jaar bijna duizend scholen een watertappunt. Zo wordt drinkwater op steeds meer plekken beschikbaar. Dit is één van de afspraken uit het in 2018 ondertekende Nationaal Preventieakkoord. In het kader van het terugdringen van overgewicht is het Preventieakkoord onder andere gericht op gezondheid op scholen. Het ministerie van VWS gaf Gezonde School en JOGG de opdracht om een subsidieregeling uit te werken waarmee basisscholen een watertappunt kunnen realiseren.

'De samenwerking met JOGG is voor ons logisch, omdat zij in de omgeving van de school actief zijn', legt Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School, uit. Scholen krijgen de kosten voor 75% vergoed, met een maximum van 2000 euro per schoollocatie. Het overige deel vergoeden de scholen zelf. Soms gebeurt dit samen met een gemeente, een buurthuis of bijvoorbeeld een sportvereniging. Inmiddels zijn er ongeveer 467 aanvragen gedaan en meer dan 160 basisscholen declareerden een tappunt bij Gezonde School.

Startpunt voor een Gezonde School

Gezonde School hoopt dat de scholen het watertappunt zien als startpunt om verder te werken aan een gezonde leefstijl op school. En wie weet mag de school zich dan wel Gezonde School noemen. 'Daaronder verstaan we dat een school werkt met de Gezonde School-aanpak; er is dan aandacht in de lessen voor gezonde voeding, dat gezondheids- en leefstijlproblemen worden gesignaleerd, in de fysieke omgeving is er aandacht is voor het thema en alle afspraken zijn vastgelegd in het schoolbeleid', vertelt Arianne. 

Subsidieregeling uitgebreid

Het programma Gezonde School bestaat uit acht themacertificaten waarmee scholen stappen kunnen zetten richting een gezonde leefstijl. Het aanvragen van subsidie voor een watertappunt is een eerste of aanvullende stap binnen het thema Voeding. Hygiënische watervoorziening in scholen is hier ook een belangrijk onderdeel van. Goed nieuws: Sinds kort kunnen ook het vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo een aanvraag doen voor een binnen- of buitentappunt. Veel leerlingen moeten daar uitwijken naar het sanitair om hun waterflesje bij te vullen. Dat is straks dus verleden tijd. Arianne hoopte hier al op: 'want water drinken is natuurlijk voor alle leeftijden de beste keuze!' Met bijna twee miljoen leerlingen kan dat absoluut het verschil maken.

Vanaf 23 september 2020  − Nationale Kraanwaterdag! − kunnen naast basisscholen ook schoollocaties binnen het vo en mbo hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Lees meer over de uitbreiding van de regeling in het nieuwsbericht Blokhuis: ook watertappunten bij vo en mbo.