Vragen over de stimuleringsregeling

Ja, dit is mogelijk. Let op: voor beide regelingen gelden andere toekenningscriteria en andere data voor het uitvoeren en verantwoorden van activiteiten.

Dit mag dezelfde persoon zijn, maar indien gewenst mag de schoollocatie hier ook een andere persoon voor aanstellen. De Gezonde School-coördinator volgt de verdiepende training op het thema Relaties en seksualiteit. Hierbij zal ook de Gezonde School-aanpak aan bod komen.

Scholen die zijn toegekend binnen ronde 1 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf januari 2020 tot en met juni 2021 (verlengde ronde) aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.

Scholen die zijn toegekend binnen ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf juni 2020 tot en met juni 2021 aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.

Op dit moment bekijken wij welk alternatief het meest geschikt is om aan te bieden voor scholen die al eerder hebben deelgenomen aan een verdiepende thematraining. Hier volgt snel meer informatie.

Na toekenning kan de school het budget inzetten voor het facultatieve aanbod of erkende Gezonde School-activiteiten. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde.

Erkende Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. De kwaliteit wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven, 2) Goed onderbouwd, en 3) Effectief. Op de website staat precies per welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

Het facultatieve aanbod kan bestaan uit:

  • scholing van (vak)docenten;
  • seamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties.

Er is geen overzicht van facultatief aanbod. Op www.seksuelevorming.nl is er wel veel informatie te vinden over lesgeven over relaties en seksualiteit. Neem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Ja, mits deze wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kunt u dan ook buiten de looptijd van de ronde gebruik maken van de desbetreffende Gezonde School-activiteit. Op de website staat precies welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

U kunt voor ronde 3 van de stimuleringsregeling starten met de verantwoording na het volgen van de verdiepende thematraining. Meer informatie over de training vindt u in het dashboard van Mijngezondeschool.nl. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl en moet uiterlijk op 31 augustus 2022 zijn ingediend. Voor eerdere rondes, zie het antwoord op vraag 16.

Dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kunt u ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Het gaat om maximaal 20 uur per schoollocatie. Echter, begeleiding van de Gezonde School-adviseur gaat in overleg met de school en is afhankelijk van wat de school nodig heeft.

Gezonde School-adviseurs kunnen informatie vinden op de webpagina van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en in de besloten groep op Kennisnet verschijnt regelmatig relevante informatie.

Wanneer er sprake is van over-inschrijving na de belangstellingsregistratie, maken we een afgewogen selectie. Volgorde van indienen speelt hierbij geen rol. We hanteren de volgende selectiecriteria in deze volgorde:

  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen.
  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit hebben gekregen.
  • Scholen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen, of gebruikt hebben gemaakt van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
  • Scholen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend hebben gekregen.

 

Vragen over Mijngezondeschool.nl

Werk je op een Gezonde School? Dan heeft jouw school een account voor Mijngezondeschool.nl. Weet je niet of jouw school een Gezonde School is? Zoek het op in het overzicht.

Je kunt ook een nieuw account aanmaken en het BRIN-nummer van de school invoeren. Als de school al een account heeft worden de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat de school een account heeft.

Informeer bij de contactpersoon van de school, dit is meestal de Gezonde School-coördinator.

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ rechtsboven op de pagina en we sturen een nieuwe wachtwoord naar het mailadres waarmee destijds het account is aangemaakt. Geen mail ontvangen? Check dan ook de map ‘spam’ of ‘ongewenste mail’.

Als de contactpersoon niet langer werkzaam is op de school, geef dan via info@gezondeschool.nl een nieuw contactpersoon door. We hebben dan de naam van de vorige contactpersoon nodig, de naam en het mailadres van de nieuwe contactpersoon.

Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon school en BRIN-nummer. Na registratie heb je toegang tot een schooldashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van beschikbare regelingen. In dit filmpje over het aanvragen van het vignet zie je ook hoe je een account aanmaakt.