In onderstaande uitklappers vindt u de Gezonde School-activiteiten die vallen binnen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Deze activiteiten zijn per onderwijstype (poprimair onderwijs , sospeciaal onderwijs, vovoortgezet onderwijs , mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) gegroepeerd. Het aantal sterren (asterisken) achter de activiteit geeft het kwaliteitsniveau van deze interventie weer (geen ster is niveau Goed beschreven, één ster is niveau Goed onderbouwd, twee sterren is niveau Eerste aanwijzingen voor effectiviteit, drie sterren is niveau Goede aanwijzingen voor effectiviteit en vier sterren is niveau Sterke aanwijzingen voor effectiviteit). Meer informatie over werkwijze beoordeling.