Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om het stimuleringsaanbod te ontvangen:

  • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school: de Gezonde School-coördinator. Deze neemt de regie en is kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten voor dit onderwerp
  • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing over de Gezonde School-aanpak en Fit, Veilig en Gezond Werken (schooljaar 2023-2024).
  • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar.
  • De school verleent medewerking aan evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
  • De directeur (of het college van bestuur) is akkoord met de aanvraag.

  Wat verwachten wij van jou?

  • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruikmaken werken met de Gezonde School-aanpak voor Fit, Veilig en Gezond Werken.
  • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is de Gezonde School-coördinator eerste aanspreekpunt voor de Gezonde School-adviseur van de eigen GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ), de arbodeskundige en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt basisscholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
  • Een Gezonde School-adviseur en de arbodeskundige kunnen de school begeleiden om Fit, Veilig en Gezond Werken binnen de school te versterken.
  • De school gebruikt het toegekende bedrag om te werken aan de versterking van Fit, Veilig en Gezond Werken. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan het ingezet worden voor de aanschaf van een activiteit of een lespakket. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Fit, Veilig en Gezond Werken. Scholen kunnen het geldbedrag ook gebruiken voor facultatief aanbod, zoals de inzet van gastdocenten, teamtrainingen of extra scholing. Wil jouw school hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met het team Fit, Veilig en Gezond Werken van Gezonde School via info@gezondeschool.nl.
  • Scholen die deelnemen aan de pilot, moeten de verantwoording voor de stimuleringsregeling uiterlijk 30 juni 2023 indienen en de declaraties op 30 september.