Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken. Staat jouw vraag er niet bij? Mail je vraag dan naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kun je contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van jouw school.

Kan ik belangstelling tonen voor zowel het ondersteuningsaanbod Gezonde School als voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en Fit, Veilig en Gezond Werken?

Ja, dit is mogelijk. Let op: voor de regelingen gelden verschillende toekenningscriteria en data voor het uitvoeren en verantwoorden van activiteiten. Houd dus per regeling de bijbehorende deadlines in de gaten. Hiervoor kun je gebruikmaken van de agenda voor stimuleringsregelingen.

Mijn school heeft al een Gezonde School-coördinator voor een specifiek thema. Is het nodig om voor deze regeling een nieuwe coördinator aan te stellen of mag dit dezelfde persoon zijn?

Dit mag dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. Het is dus net wat handig is voor jouw school.

Wordt de scholing voor de Gezonde School-coördinator op een fysieke locatie of online aangeboden?

Dit is op dit moment nog niet bekend, op een later tijdstip zal hier meer informatie over worden verstrekt.

Hoeveel uren van de Gezonde School-coördinator kunnen vanuit het toegekende budget gefinancierd worden?

Er is geen maximum aantal uren. Wel een maximaal declareerbaar bedrag van € 5000.

Mijn school heeft de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond toegekend gekregen. Welke deadlines gelden daarvoor?

Scholen die deelnemen aan de pilot van de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken kunnen vanaf schooljaar 2022-2023 aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn ingediend en de declaraties op 30 september.

Wanneer kan mijn school starten met de Gezonde School-activiteiten of facultatieve onderdelen?

Dat kan na de toekenning van de stimuleringsregeling. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde, schooljaar 2022-2023.

Hoe weet ik of een activiteit een erkende Gezonde School-activiteit is?

Alle erkende Gezonde School-activiteiten voor het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) zijn te vinden via het overzicht. Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Een Gezonde School-activiteit is dus altijd erkend. De kwaliteit ervan wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven, 2) Goed onderbouwd, en 3) Effectief.

Moet ik bij de belangstellingregistratie al direct kenbaar maken welke erkende Gezonde School-activiteit mijn school gaat inkopen?

Nee, dit is niet nodig.

Welke activiteiten vallen onder het facultatieve aanbod?

Het facultatieve aanbod bestaat uit extra scholing voor de Gezonde School-coördinator of vakdocent, teamtrainingen, inzet gastdocenten en interventies die worden aangeboden via Lerenvoorveiligheid.nl en Arboportaal.nl. Neem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Mag ik een meerjarige licentie van een Gezonde School-activiteit aanschaffen met het toegekende bedrag vanuit de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken?

Ja, als de activiteit maar wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kun jedan ook buiten de looptijd van de ronde gebruikmaken van die Gezonde School-activiteit.

Wanneer kan ik starten met de verantwoording van de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken en hoe moet ik de verantwoording indienen?

Je kunt starten met de verantwoording van de stimuleringsregeling na het volgen van de scholing over de Gezonde School-aanpak. Meer informatie over de scholing vind je bij Mijngezondeschool.nl/scholing. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl. Let goed op de deadlines voor verantwoorden en declareren.

Als mijn school in één ronde minder besteedt dan de maximale financiële bijdrage vanuit de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken, is het dan mogelijk het restant toe te voegen aan het maximum bedrag bij een volgende ronde?

Dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kan jouw school ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Mag ik uren van bijvoorbeeld een burgerschapsdocent declareren binnen de stimuleringsregeling?

Alleen uren van de Gezonde School-coördinator mogen worden opgevoerd.