U bent hier

Veelgestelde vragen Rookvrij schoolterrein

  1. Hoeveel scholen hebben een rookvrij schoolterrein?
  2. Hoe weet ik of een school een rookvrij schoolterrein heeft?
  3. Waarom is het belangrijk dat scholen het terrein rookvrij maken?
  4. Hoe maak ik het schoolterrein rookvrij?
  5. Waarom zetten onderwijsraden zich in voor rookvrije schoolterreinen?
  6. Waarom worden scholen niet verplicht het terrein rookvrij te maken?
  7. Wat vinden scholen van het invoeren van een rookvrij schoolterrein?
  8. Wat vinden jongeren zelf van een rookvrij schoolterrein?
  9. Hoeveel jongeren roken er?
  10. Waar vind ik informatie voor jongeren?

1. Hoeveel scholen hebben een rookvrij schoolterrein?

Op dit moment heeft de helft van alle scholen uit het voortgezet onderwijs (48%) een geheel rookvrij schoolterrein. Dit blijkt uit onderzoek uit 2014, uitgevoerd door het Longfonds.
Een ruime meerderheid in het primair onderwijs (po), en slechts een paar scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn rookvrij. Exacte cijfers hierover worden in november 2015 uitgebracht.


2. Hoe weet ik of een school een rookvrij schoolterrein heeft?

Over het algemeen geeft een school dit op het terrein aan. Bijvoorbeeld met een bord of stoeptegel.


3. Waarom is het belangrijk dat scholen het terrein rookvrij maken?

Roken en meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in Nederland. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers.
Hoe jonger jongeren zijn als ze beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Rookvrije schoolterreinen helpen jongeren om een gezonde keuze te maken.
Scholen vinden het belangrijk om jongeren een gezonde leeromgeving te bieden en willen graag het goede voorbeeld geven.


4. Hoe maak ik het schoolterrein rookvrij?

Een concreet stappenplan, feiten en cijfers, nuttige tips en inspirerende filmpjes van scholen met een rookvrij schoolterrein vindt u op de pagina 'Aan de slag met een rookvrij schoolterrein'. Als u advies of begeleiding wilt, of vragen heeft, mailt u naar info@gezondeschool.nl.


5. Waarom zetten onderwijsraden zich in voor rookvrije schoolterreinen?

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het belangrijk dat scholen integraal werken aan gezondheid. Gezonde leerlingen en studenten behalen betere schoolprestaties en vallen minder vaak uit. Voorkomen dat jongeren gaan roken is één van de belangrijkste manieren om te werken aan een gezonde leefstijl en een rookvrij schoolterrein helpt hierbij.


6. Waarom worden scholen niet verplicht het terrein rookvrij te maken?

Vanaf 2020 moeten alle scholen in Nederland rookvrij zijn. Dit is besloten in een amendement op de Tabakswet, die werd aangenomen begin 2016. Tot die tijd kan een school nog niet verplicht worden het terrein rookvrij te maken en moeten scholen dus zelf actie ondernemen. Door dat juist nu te doen, bent u voor dat u straks onverhoopt de wet overtreedt.

Lees meer over rookvrije schoolpleinen.


7. Wat vinden scholen van het invoeren van een rookvrij schoolterrein?

82% van alle scholen uit het voortgezet onderwijs staat positief tegenover het invoeren van een rookvrij schoolterrein. Dit blijkt uit onderzoek uit 2014 in opdracht van het Longfonds.


8. Wat vinden jongeren zelf van een rookvrij schoolterrein?

De meerderheid van de jongeren (62%) is voor een rookverbod op het schoolterrein, zo bleek uit onderzoek van het 1Vandaag Jongerenpanel (eind 2012). Daarnaast vinden ze dat het duurder maken van sigaretten het meest ontmoedigend zou werken. Het draagvlak onder volwassenen ligt op ruim 80%.


9. Hoeveel jongeren roken er?

Eén op de vier jongeren rookt. Het verschil per leeftijd is groot, op twaalf jarige leeftijd rookt gelukkig vrijwel niemand, maar als jongeren zestien jaar zijn rookt al 26%, van alle achttienjarigen rookt zelfs 35%. Meer dan 70% van de rokers begint voor hun achttiende (Bron: Roken een paar feiten op een rij, Trimbos, 2015).


10. Waar vind ik informatie voor jongeren?

Er is een aantal opties wat betreft voorlichting over roken en de bijbehorende informatie. Er zijn complete lespakketten zoals De Gezonde School en Genotmiddelen die breed materiaal en informatie aanbieden over roken, drugs en alcohol.

Het Longfonds heeft korte filmpjes gemaakt over wat er allemaal in een sigaret zit, te vinden op www.zitdaterechtin.nl. Daarnaast is er ook een infographic uitgebracht over roken.

Tenslotte vindt u informatie op www.rokeninfo.nl en op www.vitaalmbo.nl.

Sommige gemeenten vergoeden voorlichting op school over verslavende middelen. Vraag dit na bij uw gemeente.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer