Vergoeding van taakuren 2016

15110docentvoordeklas850x173px


U kunt een deel van het geldbedrag gebruiken voor het vergoeden van taakuren van een eigen medewerker.

Met de vergoeding voor taakuren kan een medewerker aan de slag met het uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een werkgroep Gezonde School of het schrijven van schoolgezondheidsbeleid. Uiteindelijk moet deze inzet leiden tot het aanvragen van een themacertificaat voor 15 oktober 2016.

De totale vergoeding van taakuren én het inzetten van een Gezonde School-activiteit bedraagt € 2.000,-. Dit is ongeveer veertig uur als u de vergoeding alleen gebruikt voor de inzet van een eigen medewerker.