Procedure ondersteuningsaanbod 2016

15110documentendoornemen850x173px


Tot 18 december 2015 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het ondersteuningsaanbod in 2016.

Alle aanvragen zijn toegekend!

Medio januari 2016 hebben de scholen die een aanvraag hebben in gediend te horen gekregen dat hun aanvraag is toegekend.  Van te voren waren als selectiecriteria benoemd: scholen uit een wijk met een lagere sociaaleconomische status (SES) en, scholen in JOGGJongeren Op Gezond Gewicht Jongeren Op Gezond Gewicht-gemeenten. Door het beschikbaar komen van extra budget konden alle aanvragen worden toegekend.  De selectiecriteria hoefde niet te worden toegepast.

Hoe verder?

 1.  U kunt direct aan de slag met de taakuren en/of Gezonde School-activiteit. U neemt, voor 22 februari 2016, zelf contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de begeleiding. Bekijk de contactpersonen van uw GGD-regio (klik hiervoor op het kaartje).
 2.  Als u een deel van het geldbedrag wilt gebruiken voor een Gezonde School-activiteit neemt u zelf contact op met de eigenaar van die activiteit. U kunt alleen Gezonde School-activiteiten kiezen die nodig zijn voor het aanvragen van een themacertificaat. Bekijk daarvoor de activiteiten voor primair onderwijsvoortgezet onderwijs of mbo. U betaalt zelf de volledige factuur.
 3.  Uw schoollocatie voldoet voor 15 oktober 2016 aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School en vraagt dit voor die datum aan. De Gezonde School-adviseur helpt u hierbij. Mocht in de loop van het proces blijken dat u de deadline van15 oktober niet gaat halen dan stemt u z.s.m. met uw Gezonde School-adviseur af welke stappen uw school moet nemen om het themacertificaat alsnog in te dienen. De Gezonde School-adviseur zal dit melden. Op basis hiervan wordt gekeken of de € 2.000,- als nog vergoed gaat worden.
 4.  U dient de factuur van € 2.000,-  in voor 15 oktober 2016 bij
  MBO Diensten
  Tav. Financiële afdeling/SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl /330120
  Houttuinlaan 6
  3447 GM  Woerden.
  Gebruik hiervoor de voorbeeldfactuur.
 5.  Uw schoollocatie ontvangt eind 2016 de € 2.000,- indien uw schoollocatie het themacertificaat heeft aangevraagd en de factuur heeft ingediend.
 6.  U ontvangt het resultaat van uw aanvraag voor een themacertificaat. Bij een positief resultaat mag u zich Gezonde School noemen en in alle communicatie-uitingen van uw school gebruiken.