Een vergoeding van taakuren is een vergoeding van inzet van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. 

Let op

Let op: Het ondersteuningsaanbod is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een vergoeding van taakuren aan te vragen.

Het aanbod

Het aanbod bestaat uit een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers om schoolgezondheidsbeleid te maken of uit te voeren. U kunt de vergoeding ook gebruiken voor de kosten van het aanvragen van een vignet Gezonde School. De vergoeding is niet bestemd voor:

 • het inkopen van lespakketten en- , materialen,
 • het volgen van trainingen van derden.

Per onderwijstype is er een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar:

 • primair onderwijs: € 2.000,- voor ongeveer 40 taakuren,
 • voortgezet onderwijs: € 4.000,- voor ongeveer 80 taakuren,
 • middelbaar beroepsonderwijs: € 6.000,- voor ongeveer 120 taakuren.

Voortgang van uw aanvraag

 • Heeft uw school in het voorjaar van 2015 ondersteuning aangevraagd? Dan heeft u in mei bericht gekregen over de toekenning van uw aanvraag en kunt u dit schooljaar aan de slag met de inzet van de taakuren.
 • U ontvangt hier in oktober per e-mail meer informatie over. In deze mail leest u bijvoorbeeld op welke wijze u de uren kunt verantwoorden. Lees hierover meer op deze pagina.
 • Heeft uw school in juni 2014 al een toekenning gekregen voor de vergoeding van taakuren? Dan kon u deze taakuren in het vorige schooljaar inzetten, en tot 1 oktober 2015 verantwoorden. 

Aan de slag met de vergoeding van taakuren

Met deze vergoeding voor taakuren kunt u in het nieuwe schooljaar een eigen medewerker aanstellen. De medewerker gaat aan de slag met het uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid, bijvoorbeeld door:

 • het opzetten van een werkgroep Gezonde School,
 • het schrijven van schoolgezondheidsbeleid,
 • het toewerken naar een aanvraag van het vignet Gezonde School.

Hoe ontvangt u de vergoeding?

Heeft uw school in mei 2015 een toekenning ontvangen voor de vergoeding van taakuren? Dan ontvangt u in oktober een mail met meer informatie over de inzet van de taakuren en een link naar het verantwoordingsformulier. Via deze link dient u ook uw factuur in. De deadline voor verantwoording is  22 juli 2016.

Maak alvast uw factuur

1. U kunt nu alvast de voorbeeldfactuur gebruiken om uw factuur klaar te zetten. Als uw factuur niet is opgemaakt volgens dit voorbeeld, dan kan er helaas geen uitbetaling plaatsvinden. Geef de factuur ook de volgende documentnaam en vermeld dit ook in de factuur zelf:

SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl/330100/[kies uit poprimair onderwijs,vovoortgezet onderwijs,mbomiddelbaar beroepsonderwijs]/[schoolnaam]/[locatie]

Neem op de factuur ook het maximaal te vergoeden bedrag op:

 • primair onderwijs: € 2.000 ,- voor ongeveer 40 taakuren;
 • voortgezet onderwijs: : € 4.000,- voor ongeveer 80 taakuren;
 • middelbaar beroepsonderwijs: € 6.000, - voor ongeveer 120 taakuren.

Ondersteuningsronde 2014-2015

Heeft u de vergoeding van de taakuren aangevraagd tussen 28 maart en 25 april 2014? Dan kon u de verantwoording en factuur tot 1 oktober 2015 indienen. Uitbetaling van de vergoeding van taakuren is uiterlijk 1 december 2015.

Ondersteuningsronde 2015-2016

Heeft u de vergoeding van de taakuren aangevraagd tussen 12 februari en 16 maart 2015? Dan kunt u dit schooljaar aan de slag met het inzetten van deze taakuren. Dien uiterlijk 22 juli 2016 uw verantwoordingsformulier en factuur in. U ontvangt in oktober per e-mail een link hiervoor.

Uitbetaling van de vergoeding van taakuren is uiterlijk in augustus 2016.

Uitbetaling

Uitbetaling vindt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring van de verantwoording plaats. De projectleiders van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl beoordelen de verantwoording.

Vragen over de verantwoording

Bekijk eerst de Veelgestelde vragen. Zit uw antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze servicedesk via e-mail: verantwoording@gezondeschool.nl onder vermelding van 'vergoeding van taakuren ondersteuningsaanbod'.

Meer over het ondersteuningsaanbod