Ondersteuningsaanbod algemeen

Begin mei 2015 hebben alle scholen die een aanvraag hebben ingediend een mail gekregen m.b.t. de toekenning. Heeft u niets gehoord over uw aanvraag,  mail dan naar gezondeschool@rivm.nl of bel met een van onze medewerkers: 030-274 30 36.

Bij een groot aantal Gezonde School-activiteiten bestaat het aanbod uit een financiële ondersteuning van 50% van de kosten tot een maximum van €2.000,-. Deze ondersteuning verrekenen wij met de eigenaar van de activiteit. Dat betekent dat de helft van de kosten (tot een maximum van €2.000,-) in mindering wordt gebracht op de factuur. Uw school hoeft dan maar de helft van de kosten te betalen.

Helaas waren er in de ronde 2015 veel meer aanvragen dan beschikbaar budget. Om die reden heeft er een selectie plaatsgevonden volgens een vastgestelde procedure en selectiecriteria.

Voorlopig staat er geen nieuwe ronde voor het ondersteuningsaanbod gepland. Houd deze website en onze twitter @gezondeschoolNL in de gaten, mocht hier meer over bekend worden.

Gezonde School-activiteit

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit die scholen op school kunnen uitvoeren. Een activiteit kan bestaan uit een training voor een docent of het team, een gastles, of uit een materialenpakket. De activiteiten die u kunt kiezen in dit ondersteuningsaanbod zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige activiteiten is de werkzaamheid goed beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie. Professionals gezondheidsbevordering noemen ze ook wel 'erkende interventies'.

Deze activiteiten (interventies) zijn geselecteerd vanwege de mate van erkenning. De activiteiten (interventies) uit het keuzemenu zijn ten minste erkend als 'theoretisch goed onderbouwd'. Een interventie van het niveau 'theoretisch goed onderbouwd' is helder over het doel, de aanpak en de randvoorwaarden. Daarnaast is het effect van de interventie onderbouwd met modellen, theorie of literatuur.

Nee, alleen scholen die een aanvraag tussen 12 februari en 16 maart 2015 hebben ingediend én die in het schooljaar 2015-2016 starten met de activiteit, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de activiteit.

Advies-op-maat

Een Gezonde School-adviseur geeft het advies-op-maat. Deze adviseur is goed thuis in de lokale situatie en weet bijvoorbeeld welke lokale mogelijkheden er voor uw school zijn. U kunt met hulp van de Gezonde School-adviseur een plan opstellen met als doel de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Uiteraard op een manier die past bij uw school. Zie het als een kans om door de bomen weer het bos te zien. U kunt allerhande activiteiten rond gezonde leefstijl een duidelijke plek geven, wat uw school sterker en gezonder maakt. Uw wensen en ideeën bepalen het verloop van dit advies-op-maat. Iedere school is immers weer uniek. De ervaring leert dat scholen goed geholpen zijn met 3 tot 4 adviesgesprekken. Lees vooraf de uitgangspunten en voorwaarden voor het advies-op-maat voor scholen (Pdf, 108 Kb).

Met advies-op-maat krijgt uw school extra informatie en tips over maatregelen die uw school kan nemen. U kunt bijvoorbeeld samen met een Gezonde School-adviseur een plan opstellen met als doel de gezondheid van uw leerlingen te bevorderen. Bij extra ondersteuning bij een Gezonde School-activiteit gaat het om extra begeleiding bij het uitvoeren van het lespakket. Het gaat hier om specifieke informatie over het thema van dit lespakket.

Vergoeding van taakuren

De vergoeding van taakuren kunt u gebruiken voor het inzetten van een eigen medewerker ter ondersteuning van het maken en implementeren van Gezonde School-beleid. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (poprimair onderwijs = € 2.000 voor ongeveer 40 taakuren, vovoortgezet onderwijs = € 4.000 voor ongeveer 80 taakuren en mbomiddelbaar beroepsonderwijs = € 6.000 voor ongeveer 120 taakuren) U kunt deze vergoeding niet inzetten voor het aanvragen van een Gezonde-School activiteit, lespakket of het volgen van een externe training. De vergoeding is bijvoorbeeld bedoeld voor het opzetten van een werkgroep Gezonde School of voor het aanvragen van een vignet Gezonde School. Om de vergoeding te krijgen moet uw school aantonen dat u het bedrag heeft ingezet voor specifieke thema's binnen Gezonde School. Na de inzet van de taakuren stuurt u daarom een (digitaal) verantwoordingsformulier en factuur in, bekijk deze voorbeeldfactuur.

Nee, de vergoeding kan alleen worden ingezet voor taakuren van eigen medewerkers van de school.

Wij keren een vast bedrag uit. Indien u niet BTWBelasting op de toegevoegde waarde-plichtig bent, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Indien u wel BTW-plichtig bent, dient u van dit bedrag 21% aan BTW af te dragen. In het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen BTW te betalen. We raden u aan dit nog even na te vragen bij uw administratie.

Dus:

Een school in het primair onderwijs ontvangt voor 40 uur € 2.000,-. Als de school niet BTW-plichtig is, dan is dit een netto bedrag dat de school kan inzetten/ontvangt. Als de school BTW-plichtig is, dan kan de school €1580,- daadwerkelijk inzetten en moet de school €420,- afdragen aan BTW.

Als u de ‘vergoeding van taakuren’ heeft aangevraagd, verwachten wij van u dat u ons verteld hoe u de vergoeding heeft besteed. Dat doet u via het digitale verantwoordingsformulier. Heeft uw school in juni 2014 een toekenning ontvangen voor de vergoeding van taakuren? Dan kon u tot 1 oktober 2015 het verantwoordingsformulier indienen. 

De scholen die in de ronde 2015 ‘vergoeding van taakuren’ toegekend hebben gekregen, ontvangen in oktober een link naar het digitale verantwoordingsformulier. Het tijdpad ziet er als volgt uit:

Uitvoering inzet taakuren: schooljaar 2015 – 2016
Insturen verantwoordingsformulier en factuur: uiterlijk 22 juli 2016
Uitbetaling: uiterlijk augustus 2016

Overige vragen

Een Gezonde School-adviseur kan u adviseren over diverse onderdelen van Gezonde School, bijvoorbeeld welke activiteiten u inzet of hulp bieden bij het gezondheidsplan. Als u advies-op-maat toegekend heeft gekregen, neemt een Gezonde School-adviseur contact met u op. Deze adviseur is afkomstig van een lokale GGD, of werkt als regionale Gezonde School-adviseur. Beide adviseurs hanteren dezelfde uitgangspunten. Mocht de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of de regionale Gezonde School-adviseur geen expertise hebben op het gebied waar uw vraag over gaat, dan wordt een specialist op dat gebied geraadpleegd. Bekijk ook eens de uitgangspunten advies-op-maat voor scholen. Bekijk het kaartje voor een landelijk overzicht van alle Gezonde School-adviseurs of bekijk hier de contactpersonen per regio.

Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel. Gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar wat doen ze nu precies? Met de test ‘Hoe gezond is jouw school?' maakt u kennis met de verschillende onderdelen van de Gezonde School. De uitslag geeft een idee over wat u (nog meer) kunt doen aan gezondheidsbevordering op school.

De lijst met Gezonde School-activiteiten van het ondersteuningsaanbod is geselecteerd aan de hand van drie criteria: de Gezonde School-activiteit is erkend als ten minste goed onderbouwd, is landelijk inzetbaar en is aan te vragen door de school. De Gezonde School-activiteiten binnen het thema sociaal-emotionele ontwikkeling beslaan bovendien ook de thema’s weerbaarheid en lekker in je vel zitten, en niet alleen pesten.

De lijst met anti-pestprogramma’s is beoordeeld op effectiviteit naar voorkomen en tegengaan van pesten. Door het verschil in criteria zijn deze twee lijsten niet identiek en vallen niet alle anti-pestprogramma’s binnen het ondersteuningsaanbod Gezonde School.