U bent hier

Resultaten ondersteuningsaanbod 2014

Inhoud ondersteuningsaanbod

Van 28 maart tot en met 25 april 2014 konden scholen uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan gezondheid op hun eigen school.

Scholen uit het primair onderwijs konden een aanvraag indienen voor:

  • Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor uw school.
  • Een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Scholen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs konden een aanvraag indienen voor:

  • Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor uw school.
  • Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op uw school. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie.
  • Een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Toelichting op de keuzemogelijkheid extra (financiële) ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten

Scholen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden een keuze maken uit een lijst van Gezonde School-activiteiten, binnen de thema’s Voeding, Sport en bewegen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Hygiëne, huid, gebit en gehoor, Roken, alcohol en drugs, Relaties en seksualiteit en Fysieke veiligheid.

Voortgezet onderwijs

Scholen uit het voortgezet onderwijs konden kiezen uit 21 activiteiten:

  • Gratis extra begeleiding/advies door een Gezonde School-adviseur (Lang leve de Liefde, De Gezonde School en Genotmiddelen, DOiT, Let’s Talk, Girls Choice, Boys ‘R Us) of de eigenaar van de activiteit (De Gezonde Schoolkantine)
  • Bijdrage van 50% in de kosten en extra begeleiding/advies door de Gezonde School-adviseur of de eigenaar van de activiteit (Beweegwijs – Pauzesportplein, Rots & Water, Leefstijl, IRun2BFit, Marietje Kessels Project, Special Heroes, Krachtvoer, Alle Leerlingen Actief, Skills4Life, B-Fit, Girls’ Talk, KIES, Vrienden, De Vreedzame School)

Middelbaar beroepsonderwijs

Scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs konden kiezen uit 8 activiteiten:

  • Gratis extra begeleiding/advies door de Gezonde School-adviseur (De Gezonde School en Genotmiddelen) of door de eigenaar van de activiteit (De Gezonde Schoolkantine, Lang Leve de Liefde).
  • Bijdrage van 50% in de kosten tot een maximum van € 2.000,- en extra begeleiding/advies door de eigenaar van de activiteit (Beweegwijs – Pauzesportplein, Rots & Water, Alle Leerlingen Actief!, Leefstijl en Girls Talk).

Aantal aanvragen per onderdeel per onderwijstype

Ruim 500 scholen hebben in maart en april 2014 een aanvraag gedaan. Vrijwel alle aanvragen zijn in deze ronde toegekend. De aanvraag is alleen afgewezen als een school hetzelfde onderdeel heeft aangevraagd als in de ronde 2013. Het gaat hierbij alleen om de scholen die de aanvraag in 2013 ook hebben ontvangen. In deze ronde zijn de onderdelen Gezonde School-activiteiten en vergoeding taakuren het meest aangevraagd. Onderstaand schema geeft de aantallen per onderdeel per onderwijstype weer. 
 
Type onderwijs Toegekende aanvragen Gezonde School-activiteiten Toegekende aanvragen advies-op-maat Toegekende aanvragen vergoeding taakuren
Primair onderwijs Scholen uit het po konden geen Gezonde School-activiteiten aanvragen 129 267
Voortgezet onderwijs 110 41 105
Middelbaar beroepsonderwijs 19 7 16
 
Binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs was het thema sociaal-emotionele ontwikkeling het populairst. Binnen dit thema hadden alle schooltypes ook de meeste keuze (vo: 8 activiteiten; mbo: 2 activiteiten). Voor het vo zijn daarnaast activiteiten met het thema ‘voeding’ en voor mbo activiteiten met het thema ‘roken, alcohol & drugs’ veel aangevraagd.
Onderstaande diagrammen geven weer op welke thema’s scholen het meest hebben aangevraagd binnen het onderdeel Gezonde School-activiteiten. Het volledige overzicht van het aantal aanvragen per activiteit vindt u in de tabellen onderaan deze pagina.

Binnen zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs zijn de populairste activiteiten Rots & Water, De Gezonde Schoolkantine en De Gezonde School en Genotmiddelen.
 
 Taartdiagram over thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten vo. Voor toelichting zie tabel
Thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten voortgezet onderwijs, toelichting op taartdiagram

Thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten vo  
Sociaal-emotionele ontwikkeling 43%
Sport en bewegen 3%
Voeding en bewegen 10%
Voeding 20%
Roken, alcohol en drugs 13%
Relaties en seksualiteit 11%

 Taartdiagram met thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten mbo. Voor toelichting zie tabel

Thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten mbo, toelichting op taartdiagram.

Thema's toekenningen Gezonde School-activiteiten mbo  
Sociaal-emotionele ontwikkeling 32%
Sport en bewegen 5%
Voeding 21%
Roken, alcohol en drugs 26%
Relaties en seksualiteit 16%

Aantal aanvragen per activiteit

In de tabellen hieronder vindt u het volledige overzicht van het aantal aanvragen per activiteit.
 
Activiteiten vo Toegekende aanvragen
KIES 0
VRIENDEN 0
Kanjertraining 3
Leefstijl 4
Rots & Water 36
Marietje Kessels Project 2
Skills4Life 2
Vreedzame School 0
Alle leerlingen Actief! 1
Special Heroes 1
Beweegwijs - Pauzesportplein 2
B-Fit 0
DOiT 5
IRun2BFit 6
Krachtvoer 5
De Gezonde Schoolkantine 17
De Gezonde School en Genotsmiddelen 14
Girls'Talk 3
Let's Talk 2
Lang leve de Liefde 5
Girls' Choice 0
Boys R Us 2
Totalen 110

 

Activiteiten mbo Toegekende aanvragen
Leefstijl 1
Rots & Water 5
Alle leerlingen Actief!  1
Beweegwijs - Pauzesportplein 0
De Gezonde Schoolkantine 4
De Gezonde School en Genotsmiddelen 5
Girls'Talk 0
Lang Leve de Liefde mbo 3
Totalen 19

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer