Eind 2013 konden scholen uit het primair onderwijs (poprimair onderwijs), voortgezet onderwijs (vovoortgezet onderwijs) en middelbaar beroepsonderwijs (mbomiddelbaar beroepsonderwijs) een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten op school. Zij konden kiezen uit:

  • Advies-op-maat over gezondheidsbevordering door een Gezonde School-adviseur en/of
  • Extra (financiële) ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten en/of
  • Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Toelichting op de keuzemogelijkheid extra (financiële) ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten

Per onderwijstype stonden activiteiten in het  keuzemenu binnen de thema’s Voeding, Sport en bewegen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Hygiëne, huid, gebit en gehoor, Roken, alcohol en drugs, Relaties en seksualiteit en Fysieke veiligheid.

Primair onderwijs

Scholen uit het primair onderwijs konden kiezen uit 24 activiteiten. Bij deze activiteiten waren verschillende vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Gratis extra begeleiding/advies door een Gezonde School-adviseur (van EU Europese unie (Europese unie)-Schoolfruit tot Schoolfruitbeleid, Smaaklessen, De Gezonde School en Genotmiddelen, Lespakket Relaties & Seksualiteit, Trammelant in Tandenland) of door de eigenaar van de activiteit (Hoortoren, Vallen is ook een sport).
  • Bijdrage van 50% in de kosten tot een maximum van € 2.000,- en extra begeleiding/advies door een Gezonde School-adviseur of de eigenaar van de activiteit (Taakspel, Meidenvenijn is niet fijn!, Zippy’s vrienden, Marietje Kessels Project, Rots & Water, KiVa, Programma Alternatieve Denkstrategieën, PRIMA Anti-pestmethode, Alle Leerlingen Actief!, Beweegwijs, Leefstijl, Dappere Dino’s, Kanjertraining, Special Heroes, B-Fit, SuperChefs).

Voortgezet onderwijs

Scholen uit het voortgezet onderwijs konden kiezen uit 19 activiteiten:

  • Gratis extra begeleiding/advies door een Gezonde School-adviseur (Lang leve de Liefde, De Gezonde School en Genotmiddelen, DOiT, Let’s Talk, Girls Choice, Boys ‘R Us) of de eigenaar van de activiteit (De Gezonde Schoolkantine, Oorcheck.nl)
  • Bijdrage van 50% in de kosten en extra begeleiding/advies door de Gezonde School-adviseur of de eigenaar van de activiteit (Rots & Water, Leefstijl, IRun2BFit, Meidenvenijn is niet fijn!, Special Heroes, Krachtvoer, Alle Leerlingen Actief, Skills4Life, B-Fit, Girls’ Talk)

Middelbaar beroepsonderwijs

Scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs konden kiezen uit 7 activiteiten:

  • Gratis extra begeleiding/advies door de Gezonde School-adviseur (De Gezonde School en Genotmiddelen) of door de eigenaar van de activiteit (De Gezonde Schoolkantine, Lang Leve de Liefde).
  • Bijdrage van 50% in de kosten tot een maximum van € 2.000,- en extra begeleiding/advies door de eigenaar van de activiteit (Rots & Water, Alle Leerlingen Actief!, Leefstijl en Girls Talk).

Resultaten

Ruim 1500 scholen hebben een aanvraag gedaan. Het advies-op-maat en het geldbedrag zijn veel aangevraagd, zowel binnen het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) als mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Hieronder vindt u het aantal toegekende aanvragen per onderwijstype:

Type onderwijs Toegekende aanvragen advies-op-maat Toegekende aanvragen geldbedrag Toegekende aanvragen Gezonde School-activiteiten
Primair onderwijs 211 171 691
Voortgezet onderwijs 62 72 246
Middelbaar beroepsonderwijs 12 19 74

Binnen alle onderwijstypen was het thema sociaal-emotionele ontwikkeling het populairst. Binnen dit thema hadden alle schooltypes ook de meeste keuze (po: 11 activiteiten; vo: 5 activiteiten; mbo: 2 activiteiten). Activiteiten binnen het thema voeding zijn door scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ook veel aangevraagd.

Onderstaande diagrammen geven weer op welke thema’s scholen het meest hebben aangevraagd binnen het onderdeel Gezonde School-activiteiten.

Binnen het primair onderwijs zijn depopulairste activiteiten Rots & Water, Vallen is ook een Sport, KiVa enLekker Fit! In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werden Rots & Water en de Gezonde Schoolkantine veel aangevraagd.

Het volledige overzicht van het aantal aanvragen per activiteit vindt u op Loketgezondleven.nl

Figuur 1: Thema's aanvragen Gezonde School-activiteiten primair onderwijs

Figuur 2: Thema's aanvragen Gezonde School-activiteiten voortgezet onderwijs

Figuur 3: Thema's aanvragen Gezonde School-activiteiten middelbaar beroepsonderwijs

In de tabellen hieronder vindt u het volledige overzicht van het aantal aanvragen per activiteit.

 
Primair onderwijs Aantal toegekende aanvragen
Rots en Water 169
Vallen is ook een sport 93
KiVa 80
Lekker Fit! 56
Kanjertraining 49
Lespakket Relaties & Seksualiteit 43
Marietje Kessels Project 42
Leefstijl 32
Smaaklessen 25
Taakspel 26
Van EU-schoolfruit naar Schoolfruitbeleid 11
Meidenvenijn is niet fijn! 13
De Gezonde School en Genotmiddelen 12
Trammelant in Tandenland 8
Superchefs 7
Special Heroes 4
Programma Alternatieve Denkstrategieën 3
Hoortoren 2
B-Fit 2
Prima 1
Zippy's Vrienden 1
Dappere Dino's 0
Beweegwijs 1
Alle Leerlingen Actief 11
TOTAAL 691
 
Voortgezet onderwijs Aantal toegekende aanvragen
Rots en Water 78
De Gezonde Schoolkantine 48
Leefstijl 19
De Gezonde School en Genotmiddelen 30
Lang Leve de Liefde 13
IRun2Bfit 10
Meidenvenijn is niet fijn 8
DOiT 6
Special Heroes 6
Krachtvoer 5
Let's talk 3
Kanjertraining 5
Oorcheck.nl 3
Alle leerlingen actief 3
Boys 'R Us 2
Skills4Life 2
B-Fit 1
Girls Talk 2
Girls Choice 2
TOTAAL 246
Middelbaar beroepsonderwijs Aantal toegekende aanvragen
Rots en Water 29
De Gezonde Schoolkantine 27
Lang Leve de Liefde 9
Alle leerlingen actief 8
Leefstijl 1
DGSG 0
Girls Talk 0
TOTAAL 74