U bent hier

Veelgestelde vragen ondersteuningsaanbod 2017

Algemeen

Kunnen alle scholen een aanvraag doen?

Ja, alle po/so, vo/vso en mbo scholen kunnen een aanvraag indienen. 
Op deze regel bestaat één uitzondering: scholen die in de ondersteuningsronde 2016 uitstel hebben gekregen en voor 1 maart 2017 nog geen aanvraag voor een themacertificaat voor het vignet Gezonde School hebben ingediend, kunnen geen nieuwe aanvraag indienen.

Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod?

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,-. Dit bedrag is voor de vergoeding van taakuren van een medewerker van de school, uw Gezonde School coördinator of voor de inzet van Gezonde School-activiteiten. 
 

Naast het bedrag van €3000,- kunnen scholen indien gewenst gebruik maken van maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD

Hoeveel scholen kunnen een toekenning van hun aanvraag krijgen?

In de ondersteuningsronde 2017-2018 ontvangen maximaal 750 scholen ondersteuning. 

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit het RIVM/CGL, GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.
 

Bij over-inschrijving gelden voor po, vo en mbo verschillende toekenningscriteria.

Wat is de rol van de Hartstichting en het ministerie van EZ?

De Hartstichting als het ministerie van Economische Zaken zijn medefinancier van het ondersteuningsaanbod 2017. Met de financiële bijdrage willen zij scholen stimuleren om te werken aan het thema Voeding. Circa de helft van het beschikbare budget is gereserveerd voor scholen die aan het thema Voeding willen gaan werken.

Komt er volgend schooljaar opnieuw een ronde voor het ondersteuningsaanbod?

Ja, ook voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 vindt een vergelijkbare ondersteuningsronde plaats. In het voorjaar van 2018 komt er een ondersteuningsaanbod Gezonde School voor het schooljaar 2018-2019. De criteria voor toekenning worden dan bekend gemaakt via onder meer de nieuwsbrief Gezonde School, de nieuwsbrieven van de onderwijsraden en via deze website.

Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning?

Hoewel alle scholen een aanvraag voor ondersteuning kunnen indienen, geldt bij over-inschrijving dat toekenning in een bepaalde volgorde plaatsvindt. Daarbij gaat het om scholen met leerlingen uit gezinnen met een lage SES, scholen voor speciaal onderwijs en scholen die niet eerder gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod. Ook ligt er accent op de leefstijlthema’s Voeding, Bewegen en Sport en Rookvrij.
 

Waarom is gekozen voor deze criteria?
 

Het programma Gezonde School wil met het ondersteuningsaanbod kwetsbare groepen bereiken: po-scholen met leerlingen uit gezinnen met een lage SES, vo-scholen met specifieke aandacht voor VMBO kader, mbo-scholen met specifieke plannen voor entree-opleidingen en niveau 2 en scholen voor speciaal onderwijs. 

Waarom gaat de helft van het budget naar het thema Voeding?

Dankzij financiële bijdragen van de Hartstichting en van het ministerie van EZ is het totale budget voor ondersteuning nagenoeg verdubbeld. Voorwaarde van de Hartstichting en het ministerie van EZ is dat met de financiële bijdrage scholen worden gestimuleerd om aan het thema Voeding te werken.

Waarom zijn de thema’s Bewegen en sport en Roken belangrijke toekenningsscriteria van de ondersteuning?

Deze thema’s zijn door de sectoren po, vo en mbo als meest relevant gekenmerkt voor dit moment. Deze thema’s hebben speciale politieke aandacht of zijn door de scholen de laatste jaren veel aangevraagd.

Is het behalen van een vignet Gezonde School verplicht?

Een school bepaalt zelf of het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School gewenst is. Het is geen verplichting om de financiële bijdrage van het ondersteuningsaanbod te ontvangen. 

Maak ik meer kans op ondersteuning als ik snel inschrijf?

Nee, 'wie het eerst komt die het eerst maalt’ geldt niet. Scholen hadden tot en met 15 mei 2017 de gelegenheid zich in te schrijven. Nadat de inschrijving is gesloten, wordt de ondersteuning toegekend. 

Ondersteuningsaanbod aanvragen

Waar kan ik het ondersteuningsaanbod aanvragen?

Scholen konden het ondersteuningsaanbod aanvragen van 15 maart tot en met 15 mei. Belangrijk is dat u uw school op mijngezondeschool.nl eerst registreert en een account aanmaakt. Het kan zijn dat uw school al een account heeft op mijngezondeschool.nl. Bij registratie krijgt u hiervan een melding. Inmiddels kunt u zich niet meer inschrijven. 

Hoe ziet de aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod eruit?

De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod bestaat uit zeven vragen. Om u zicht te geven op de vragenlijst voor het ondersteuningsaanbod kunt u de voorbeeld Vragenlijst Ondersteuningsaanbod 2017 bekijken. 

Gezonde School-adviseur

Wat doet een Gezonde School-adviseur?

Een Gezonde School-adviseur begeleidt uw school bij het werken aan Gezonde School en als gewenst bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiervoor is vanuit het ondersteuningsaanbod maximaal 10 uur begeleiding beschikbaar. Samen bepaalt u welke begeleiding de adviseur verzorgt. De adviseur is afkomstig van de GGD in uw regio.

Is de vergoeding van € 3.000,- inclusief of exclusief BTW?

Uw school ontvangt een vast bedrag van maximaal €3.000. Als uw school niet BTW-plichtig is, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Als uw school wel BTW-plichtig is, moet u van dit bedrag 21% aan BTW af te dragen. Dit is €630. In het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen BTW te betalen. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw (financiële) administratie. 

Gezonde School-coördinator

Als ik een basistraining wil volgen, waar kan ik dan terecht en is dit geaccrediteerd?

Voor Gezonde School-coördinatoren vinden dit najaar scholingsbijenkomsten plaats. De data en locaties hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Deelname aan een scholingsbijeenkomst is gratis. De Gezonde School-coördinatoren van scholen die ondersteuning hebben ontvangen vanuit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School zijn verplicht om de scholing te volgen. Scholingen worden zoveel mogelijk in de regio aangeboden. Het is de wenselijk dat Gezonde School-adviseur die de school gaat begeleiden ook aansluit bij de training. Aanmelden voor de training gaat via www.mijngezondeschool.nl. De Gezonde School-coördinator die bij het account van de school geregistreerd staat krijgt een mail met uitnodiging om in te schrijven.

Stel dat ik niet op de scholingsdag in mijn regio kan, kan ik dan ook in een andere regio op een andere datum de scholing volgen?

Ja dat kan. De data en locaties staan binnenkort op www.mijngezondeschool.nl en op www.gezondeschool.nl. Daar lees je ook hoe je je moet aanmelden voor de scholingsdag.

Waar moet de Gezonde School-coördinator aan voldoen? Is er een profiel?

Aan een profiel wordt gewerkt, de verwachting is dat het profiel in het najaar van 2017 beschikbaar komt.

Gezonde School-activiteit

Wat is een Gezonde School-activiteit?

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit (of programma) die scholen kunnen inzetten. Dat kan zijn een training voor het team, een gastles, een ouderbijeenkomst of een les- of materialenpakket. In dit ondersteuningsaanbod kunt u kiezen uit activiteiten en programma’s die voldoen aan kwaliteitscriteria en minimaal als ‘goed beschreven’ zijn beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

Welke Gezonde School-activiteiten kan ik inzetten vanuit dit ondersteuningsaanbod?

U kunt besluiten om een deel van het geldbedrag te gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-activiteit die nodig is om een Gezonde School te worden. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning 'goed beschreven’ hebben. Zie de erkende programma’s voor primair onderwijsvoortgezet onderwijs  of mbo. U koopt zelf de activiteit in bij de eigenaar van een Gezonde School-activiteit. 

Vergoeding van taakuren

Kan ik ook voor 1 juni 2018 de verantwoording indienen of voor 1 mei 2018 de aanvraag voor een themacertificaat indienen en eerder factureren?

Ja, dat is mogelijk. Zo gauw u er klaar voor bent. Let op dat u na 1 september 2017 maar vóór 1 mei 2018 de aanvraag voor het themacertificaat van het vignet Gezonde School indient. De antwoorden op de verantwoordingsvragen kunt u tussen 1 januari en 1 juni 2018 indienen. De factuur mag u indienen na aanvraag van het themacertificaat of na het beantwoorden van de vragen, tussen 1 januari en 1 september 2018. 

Hoe dien ik de factuur in?

Is de aanvraag van het vignet of de verantwoording goedgekeurd? Dan kunt u voor 1 september 2018 in uw mijngezondeschool-account op ‘indienen factuur’ klikken. Deze functie wordt geactiveerd als u in het schooljaar voor 1 mei 2018 een themacertificaat heeft aangevraagd óf voor 1 juni 2018 de verantwoordingsvragen voldoende heeft beantwoord. 

Stel dat het niet goed gaat, kan ik dan stoppen?

Bespreek dit met uw Gezonde School adviseur, hij of zij zal dan de procedure stopzetten en het recht op de vergoeding van €3.000 komt te vervallen. 

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar ondersteuningsaanbod@gezondeschool.nl

Afdrukken:

Via printer