U bent hier

Beoordeling van de aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit het RIVM/CGL, GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Na 15 mei beoordeelt het programmateam Gezonde School de aanvragen voor ondersteuning.

Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen we aan maximaal 750 scholen ondersteuning bieden. Bij over-inschrijving gelden voor de verschillende onderwijssectoren de volgende toekenningscriteria:

Voor het Primair onderwijs en Speciaal onderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het primair onderwijs gaat het om scholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage Sociaal Economische Status, in de onderste 40% van de SES-indeling) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding, gevolgd door scholen die gaan werken aan het thema; Bewegen en Sport of Rookvrije school.
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties), scholen die in de afgelopen ondersteuningsrondes nog geen aanvraag toegekend hebben gekregen.

Uitsluitingscriterium: Scholen die in de ondersteuningsronde 2016 uitstel hebben gekregen en voor 1 maart 2017 nog geen aanvraag voor een themacertificaat voor het vignet Gezonde School hebben ingediend.

Voor het Voortgezet onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om scholen met specifieke aandacht voor vmbo- basis- en kader leerweg en Praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding, gevolgd door scholen die gaan werken aan het thema gevolgd door Bewegen en Sport of Rookvrije school.
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties), scholen die in de afgelopen ondersteuningsrondes nog geen aanvraag toegekend hebben gekregen

Uitsluitingscriterium: Scholen die in de ondersteuningsronde 2016 uitstel hebben gekregen en voor 1 maart 2017 nog geen aanvraag voor een themacertificaat voor het vignet Gezonde School hebben ingediend.

Voor het Middelbaar beroepsonderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerling populatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om scholen met specifieke plannen voor entree-opleidingen en niveau 2; 
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding, gevolgd door scholen die gaan werken aan het thema Bewegen en Sport of Rookvrije school.
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties), scholen die in de afgelopen ondersteuningsrondes nog geen aanvraag toegekend hebben gekregen.

Uitsluitingscriterium: Scholen die in de ondersteuningsronde 2016 uitstel hebben gekregen en voor 1 maart 2017 nog geen aanvraag voor een themacertificaat voor het vignet Gezonde School hebben ingediend.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer