U bent hier

Wat gebeurt er na de toekenning?

Van 15 maart tot en met 15 mei 2017 konden scholen een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2017-2018. De inschrijftermijn is inmiddels verstreken. In de week van 29 mei 2017 horen de scholen die een aanvraag hebben ingediend of de aanvraag is toegekend.  

Wat daarna? 

  1.  U benoemt een Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan direct aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak.
  2. Deze Gezonde School-coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School (najaar 2017).
  3.  U neemt contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de gewenste begeleiding. Bekijk de contactpersonen van uw GGD-regio.
  4.  Als u een deel van de €3.000 wilt gebruiken voor de inkoop van een Gezonde School-activiteit of programma, neemt u zelf contact op met de eigenaar daarvan. U kunt vanuit het ondersteuningsbudget alleen erkende Gezonde School-activiteiten kiezen die passen binnen de criteria van het vignet Gezonde School. Zie de erkende programma’s voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs  of mbo
  5.  Voor 1 mei zorgt u ervoor dat uw schoollocatie voldoet aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en u vraag het vignet Gezonde School voor deze datum aan. Met het vignet Gezonde School laat uw school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen en dat uw school uitblinkt op het door u gekozen thema.
  6.  Kiest u er echter voor om voor 1 mei 2018 geen vignet Gezonde School aan te vragen, dan moet u voor 1 juni 2018 de verantwoordingsvragen Gezonde School voldoende beantwoorden. Hiermee levert u de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. Op basis hiervan wordt de € 3.000,- vergoed.
  7.  U dient de factuur van € 3.000,-  in voor 1 september 2018 door in uw mijngezondeschool-account op ‘indienen factuur’ te klikken. Deze functie wordt geactiveerd als u in het schooljaar 2017-2018 een vignet Gezonde School heeft aangevraagd óf de verantwoordingsvragen voldoende heeft beantwoord.
  8.  In de maand na indienen van uw factuur ontvangt uw schoollocatie de gefactureerde €3.000,-  

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer