U bent hier

Wat gebeurt er na de toekenning?

In mei 2018 krijgen de scholen die een aanvraag hebben ingediend bericht of hun aanvraag wel of niet is toegekend.

  1.  De school benoemt een Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan direct aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak.
  2.  De Gezonde School-coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School (data volgt).
  3.  De school neemt contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de gewenste begeleiding. Bekijk de contactpersonen van uw GGD-regio.
  4.  Wanneer een deel van de €3.000 wordt ingezet voor de inkoop van een Gezonde School-activiteit of programma, neemt de school zelf contact op met de eigenaar daarvan. Vanuit het ondersteuningsbudget kunnen alleen erkende Gezonde School-activiteiten worden gekozen. Voor 1 mei 2018 (ronde 2017) en 1 mei 2019 (ronde 2018) zorgt de school ervoor dat de schoollocatie voldoet aan de voorwaarden van het gekozen thema en vraagt het themacertificaat van het vignet Gezonde School aan aan. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen en uitblinkt op het gekozen thema.
  5.  Voor ronde 2017: Kiest de school er echter voor om voor 1 mei 2018 geen themacertificaat van het vignet Gezonde School aan te vragen, dan moet voor 1 juni 2018 de verantwoordingsvragen* volledig beantwoord zijn. Hiermee levert de school bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. Op basis hiervan wordt de € 3.000,- vergoed. Voor ronde 2018: moet dan voor 1 juni 2019 de verantwoordingsvragen* volledig beantwoord zijn om de € 3.000,- vergoed te krijgen.
  6.  De school dient de factuur in voor 1 september 2019. Dit kan via mijngezondeschool

* Via een steekproef controleren we of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school te brengen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer