In mei 2020 kregen de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor het Ondersteuningsaanbod ronde 2020 (schooljaar 2020-2021) bericht of hun aanvraag wel of niet is toegekend.

  1.  De school benoemt een Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan direct aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak voor: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
  2.  De Gezonde School-coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School in schooljaar 2020-2021.
  3.  De school neemt contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de gewenste begeleiding. Bekijk de contactpersonen van uw GGD-regio.
  4.  Wanneer een deel van de € 3.000,- wordt ingezet voor de inkoop van een Gezonde School-activiteit of programma, neemt de school zelf contact op met de eigenaar daarvan. Vanuit het ondersteuningsbudget kunnen alleen erkende Gezonde School-activiteiten worden gekozen. Tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 zorgt de school ervoor dat de schoollocatie voldoet aan de voorwaarden van het gekozen thema en vraagt het themacertificaat van het vignet Gezonde School aan. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen/studenten en uitblinkt op het gekozen thema.
  5. Kiest de school er echter voor om vóór 30 juni 2021 geen themacertificaat van het vignet Gezonde School aan te vragen, dan moeten vóór 30 juni 2021 de verantwoordingsvragen volledig beantwoord zijn.  De verantwoordingsvragen voor 2020 verschijnen vanaf juni 2020 op deze website. Bekijk alvast de verantwoordingsvragen  voor 2019. Hiermee levert de school bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. Op basis hiervan wordt de € 3.000,- vergoed. 
  6.  De school dient de factuur in voor 30 september 2021. Dit kan via mijngezondeschool
  7. * Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider Ondersteuningsaanbod.