U bent hier

Gezonde School-coördinator

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school de taken voor Gezonde School beleggen bij een eigen medewerker van de school. Hij of zij neemt vervolgens de regie als kartrekker van de Gezonde School-plannen en is ook de contactpersoon binnen de school.

Met een gedeelte van het ondersteuningsaanbod kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator. Met deze vergoeding kan de coördinator werken aan het samenstellen en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak, bijvoorbeeld door het opzetten van een werkgroep Gezonde School, het schrijven van beleid en het (laten) uitvoeren ervan.

De scholing voor Gezonde School-coördinatoren is een verplicht onderdeel van het ondersteuningsaanbod. De Introductie Gezonde School biedt aanstaande Gezonde School-coördinatoren een goede voorbereiding op de scholing.

Scholing Gezonde School-coördinator

Sinds september 2018 worden op verschillende plaatsen in het land scholingen aangeboden voor Gezonde School-coördinatoren. Deze scholing is expliciet bedoeld en verplicht voor de ruim 800 scholen die ondersteuning krijgen via de Ondersteuningsronde Gezonde School 2018-2019. De scholing bestaat uit een online introductie en een scholingsbijeenkomst. Voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst wordt de online introductie als bijlage bij de bevestiging van inschrijving toegevoegd. In de bijeenkomst krijgen Gezonde School-coördinatoren op hun thema scholing van een expert en kunnen zij bovendien nog kiezen voor een ander thema naar keuze. Op dit moment heeft al meer dan de helft van de Gezonde School-coördinatoren de scholing gevolgd of zich ingeschreven. Voor Gezonde School-coördinatoren die dat nog niet hebben gedaan geldt: kijk op mijngezondeschool.nl waar u terecht kunt met uw thema voor de scholing en schrijf u in! In het volgende overzicht vindt u meer informatie over de scholingsbijeenkomsten en de sluitingsdatum voor inschrijving. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op via e-mail: info@gezondeschool.nl.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer