Stappen en deadlines voor Jong Leren Eten

Hieronder zie je precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten in 2023-2024. Is de bijdrage aan jouw school toegekend in 2022? Lees dan voor wanneer je aan de verantwoording moet voldoen.

6 maart - 17 april 2023: Aanvragen stimuleringsbijdrage

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten 2023-2024. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

Lees meer over de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten.

Eind mei 2023: Wel of geen toekenning

Heb je de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten op tijd aangevraagd? Dan ontvang je eind mei bericht. Daarin staat of de bijdrage wel of niet aan jouw school wordt toegekend.

Eind mei 2023: Start met uitvoeren en verantwoorden activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. Ook start je met de verantwoording.

30 juni 2023: Deadline verantwoording voor 2022-2023

Je vult uiterlijk 30 juni 2023 de verantwoording in via Mijngezondeschool.nl. Let op: deze deadline geldt alleen voor scholen waaraan in 2022 de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten is toegekend.

30 juni 2024: Deadline verantwoording voor 2023-2024

Je vult uiterlijk 30 juni 2024 de verantwoording in via Mijngezondeschool.nl. Let op: deze deadline geldt alleen voor scholen waaraan in 2023 de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten is toegekend.