Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken[1] [2]. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein.

Per 1 augustus 2020 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbomiddelbaar beroepsonderwijs verplicht hun terrein rookvrij te maken (Tabaks-en rookwarenwet, amendement van Carla Dik-Faber, 2016). De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl ) van de POprimair onderwijs -Raad, VOvoortgezet onderwijs -raad en MBOmiddelbaar beroepsonderwijs Raad, het Longfonds, de partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos-instituut bundelen de krachten en ondersteunen het onderwijs om het rookvrije schoolterrein te realiseren.

Heeft u al een rookvrij schoolterrein? U kunt zelf aan de slag via www.rookvrijschoolterrein.nl. Een rookvrij schoolterrein past bij een Gezond Schoolplein.

Bestel een informatiebord ‘Rookvrije generatie’ met 10% korting

Vanuit het programma Gezonde School bieden wij 10% korting op het informatiebord 'Dit terrein is rookvrij' met het logo van Gezonde School. Is uw schoolterrein rookvrij? Bestel dan het informatiebord  en gebruik de volgende kortingscode: RVG-Rookvrijschoolterrein.   

Heeft uw school het bord geplaatst? Dan vragen wij u om een foto te maken van het bord op het schoolterrein en deze foto te delen op social media en daarbij #GezondeSchool te noemen en #rookvrijegeneratie. Twitter: @GezondeschoolNL, Facebook: @GezondschoolNL. Hiermee inspireert u andere scholen!

 

Referenties en bronnen

  1. Verdurmen J., Monshouwer K., van Laar M. Roken en Jeugd Monitor 2013. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van het Trimbos-instituut) 2014.
  2. W. Weijde T, Croes E. Roken - een aantal feiten op een rij. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van het Trimbos-instituut) 2015.