Drie leerlingen op een Gezonde School in het speciaal onderwijs

Leerlingen van De Bolster leren met GrowWizzKid over gezonde voeding

Logo en teeltsysteem GrowWizzKid

Lesgeven met GrowWizzKid is een groot succes op De Bolster. Met deze Gezonde School-activiteit worden leerlingen in het po primair onderwijs (primair onderwijs) en speciaal onderwijs zich bewust van de herkomst en toepassing van gezonde voeding. Vso-instructeur Jeroen Berghuis werkt bijna elf jaar in het cluster 4-onderwijs en vertelt waarom deze Gezonde School-activiteit het zo goed doet bij leerlingen.