Betrokken leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen maken naarmate ze ouder worden steeds meer hun eigen keuzes, ook over leefstijl. Door leerlingen actief te betrekken bij leefstijl op school kan je hun zelfvertrouwen om zelf gezondheidsproblemen aan te pakken laten groeien. Het heeft een positieve invloed op gezondheidsvaardigheden en kennis over gedrag. In elke fase van de Gezonde School-aanpak kunnen leerlingen en studenten meedoen.

Iedereen kan meedoen!

Leerlingen en studenten weten heel goed hoe leeftijdsgenoten denken en wat voor hen belangrijk is. Benut deze deskundigheid tijdens de voorbereiding op het werken met Gezonde School. Doe dit bijvoorbeeld in stap 1 bij het in kaart brengen van de wensen voor een Gezonde School en in stap 4 bij het maken van plannen.

Enthousiasme kan aanstekelijk werken! Begin klein, met een paar gemotiveerde leerlingen of studenten, en inspireer en overtuig anderen. Ook leerlingen of studenten die geen deel uitmaken van een werkgroep of leerlingenraad kunnen (en willen) meedenken! Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid en rol van leerlingen en studenten over Gezonde School.

Met het stappenplan maak je snel vooruitgang

Met het stappenplan maak je snel vooruitgang:

Samen met anderen, dus ook jouw leerlingen of studenten, zorg jij ervoor dat gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt op school. Met het stappenplan van de Gezonde School-aanpak ga je van losse activiteiten naar samenhangend beleid. Raadpleeg het stappenplan voor jouw onderwijstype, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, en ga met kleine stapjes vooruit.

Link naar ervaringsverhaal

‘Kinderen die nu in de brugklas zitten, hebben al vanaf groep 8 te maken met lockdowns. Dat is voor de meesten best pittig’, vertelt René Ouwerkerk, coördinator van de brugklas van het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Krijg tips van René voor meer leerlingbetrokkenheid.

Tips

Tips voor meer leerlingbetrokkenheid

  • Laat ze goede ideeën delen en ophalen op een ‘receptenmuur’, ‘ideeënbus’ of ‘Wall of Fame’;
  • Heb aandacht voor hen die minder zichtbaar zijn in de groep: heeft iedereen alle informatie goed begrepen?;
  • In het voortgezet onderwijs kan je gebruik maken van discussiekaarten om het gesprek aan te gaan over wensen van leerlingen.

Tips voor het vasthouden van de aandacht

  • Laat leerlingen of studenten vaak weten met welke activiteiten de school bezig is of gaat (stap 5 van het stappenplan);
  • Zorg voor een vaste en laagdrempelige contactpersoon waar ze terecht kunnen, bijvoorbeeld de Gezonde School-coördinator (stap 2 van het stappenplan);
  • Luister goed, evalueer en stel eventueel bij. Welke inbreng geven leerlingen of studenten tussentijds of achteraf aan je mee? (stap 6 van het stappenplan).

Tips voor de verbinding school en thuis

  • Ga met ouders en verzorgers in gesprek over gezond gedrag op school én thuis;
  • Geef een activiteit mee naar huis: een beweegspel, recept, slaapdagboek of fotografieopdracht;
  • Nodig ook ouders en verzorgers uit bij het vieren van successen, bijvoorbeeld bij het behalen van het vignet Gezonde School.
  • De pagina Ouderbetrokkenheid geeft meer specifieke tips.