Wanneer u als school werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen via de Gezonde School-aanpak, is een logische vervolgstap dat u ook werkt aan gezonde leerkrachten. Leerkrachten zijn een voorbeeld voor leerlingen. Een belangrijk argument voor goed gezondheidsbeleid op school. Daarnaast zijn er nog andere redenen om te werken aan Gezonde leerkrachten, zoals een lager ziekteverzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid bij leerkrachten en andere medewerkers.

Wat zijn gezonde leerkrachten?

Gezond werk op school bestaat uit een veilige en gezonde schoolomgeving én een fysiek en mentaal gezond team. Een gezonde leefstijl van leerkrachten en overige medewerkers is daarbij belangrijk. Een gezonde leefstijl richt zich op bewegen, niet roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding, voldoende ontspanning en veiligheid.

Gezonde activiteiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om op school een gezonde leefstijl bij leerkrachten te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het stoppen met roken of het invoeren een beweegprogramma. Sommige werkgevers bieden een financiële vergoeding voor fietsen naar het werk. Of ze voeren beleid gericht op het verlagen van werkdruk en organiseren bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen.

Gezondheidsbevordering op de werkplek is een manier om de gezondheid van leerkrachten te verbeteren, hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen en ziekteverzuim terug te dringen. Afhankelijk van de doelstelling die de school voor ogen heeft, zijn passende interventies beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan stoelmassages op de werkplek en aandacht voor rustmomenten. Of het bevorderen van bewegen op de werkplek en daarbuiten (inclusief sport).