Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Gezondeschool.nl

Gezonde Schoolpleinen

Decoratieve afbeelding jongeren op plein 664px

Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

Facetten Gezonde Schoolpleinen 2x3afbeeldingen 300px

Wat is een Gezond Schoolplein?

De illustratie hiernaast geeft aan wat een Gezond Schoolplein inhoudt. U kunt deze illustratie ook downloaden (Pdf, 313 Mb).

Waarom een Gezond Schoolplein?

Een Gezond Schoolplein:

 • Daagt leerlingen en studenten uit om meer te bewegen!
 • Heeft een positieve invloed op de gezondheid door het buiten spelen en de aanwezigheid van groen.
 • Laat leerlingen meer groente en fruit eten als ze met de klas werken in een moestuin.
 • Draagt bij aan betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim.
 • Is een speel- en ontmoetingsplek voor de hele buurt.

70 scholen krijgen ondersteuning

70 scholen krijgen de komende jaren ondersteuning om een Gezond Schoolplein te realiseren. Tot en met 9 mei 2014 kregen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid om ondersteuning aan te vragen via deze website. De 70 scholen gaan zelf aan de slag en krijgen hierbij in alle fasen van het project begeleiding. De school betrekt de kinderen bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud. Hun plein wordt weer uitdagend zodat ze er volop spelen en bewegen. Voor, tijdens en na schooltijd! Bekijk de 21 geselecteerde scholen.

Welke ondersteuning krijgen de 70 scholen?

De ondersteuning voor het realiseren van een Gezond Schoolplein bestaat uit een financiële bijdrage van € 50.000,- voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

 • Ontwerp- en realisatieproces.
 • Organiseren van beheer en onderhoud.
 • Behalen van het vignet Gezonde School (verankering in gezondheidsbeleid van de school).
 • Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, etcetera.
 • Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal, waarbij de school de educatieve buitenactiviteiten verankert in het bestaande lesprogramma.
 • Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Realisatie Gezond Schoolplein

Een Gezond Schoolplein realiseert u in 12 tot 18 maanden. In die tijd realiseert u het plein, het behalen van het vignet Gezonde School en borging van educatie, onderhoud en beheer. Het Gezonde Schoolplein blijft minimaal 5 jaar lang een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein.

Zelf aan de slag!

Zit u als school niet bij de 70 geselecteerde scholen? Dan kunt u zelf aan de slag met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Maak gebruik van de kennis en materialen op Gezondeschool.nl. Binnenkort vindt u hier toolkits die u ondersteunen bij het realiseren van een Gezond Schoolplein. Laat u ook inspireren door de voorbeeldscholen!

Banner Gezonde Schoolpleinen jpeg 250px

Partners

Verschillende partners werken aan de coördinatie en uitvoering van het project Gezonde Schoolpleinen.